Prezentacija izbornih predmeta za zimski i ljetni semestar 2019/20. akademske godine sa prezentacijom studijskih smjerova za studente I ciklusa studijskog programa “Ekonomija”


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

 

SPISAK PONUĐENIH IZBORNIH PREDMETA ZA PRVI CIKLUS STUDIJSKOG PROGRAMA

“EKONOMIJA”

I GODINA
NAZIV PREDMETA SEMESTAR NASTAVNIK
Uvod u tržišno poslovanje ZIMSKI Dr.sc. Ermina Smajlović, vanr. prof.
Organizacijsko ponašanje ZIMSKI Dr.sc. Adisa Delić, red. prof.
Metodologija i organizacija
računovodstva
ZIMSKI Dr.sc. Amra Gadžo, doc.
Uvod u metodologiju ekonomskih istraživanja LJETNI Dr. sc. Jasmina Okičić, van. prof.
Poslovna korespondencija LJETNI Dr. sc. Alma Muratović, doc.
Ekonomija industrije LJETNI Dr.sc. Kadrija Hodžić, red. prof.

 

II GODINA
NAZIV PREDMETA SEMESTAR NASTAVNIK
Ekonomska sociologija ZIMSKI Filozofski fakultet
Analiza finansijskih izvještaja ZIMSKI Dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, van. prof.
Razvoj ekonomske misli ZIMSKI Dr.sc. Zijad Džafić, red. prof.
Inovacije i poduzetničke vještine LJETNI Dr sc. Bahrija Umihanić, red. prof.
Ekonomija energije LJETNI Dr.sc. Amra Nuhanović, van. prof.
Lične finansije LJETNI Dr.sc. Emira Kozarević, van. prof..

 

III GODINA
NAZIV PREDMETA SEMESTAR NASTAVNIK
Upravljanje odnosima s kupcima ZIMSKI Dr.sc. Ermina Smajlović, vanr. Prof.
Islamska ekonomija i finansije ZIMSKI Dr sc. Senija Nuhanović, van. Prof                                               Dr sc. Amra Nuhanović, van. prof.
Digitalni mediji u ekonomiji ZIMSKI Dr.sc. Edin Osmanbegović, van. prof.
Elektronsko poslovanje LJETNI Dr.sc. Edin Osmanbegović, vanr. prof.
Međunarodno računovodstvo LJETNI Dr.sc. Amra Gadžo, doc.

 

IV GODINA
NAZIV PREDMETA SEMESTAR NASTAVNIK
Poslovna prognostika ZIMSKI Dr.sc. Jasmina Okičić,van. prof.
Specijalna računovodstva ZIMSKI Dr.sc. Selma Novalija Islambegović, van. prof.
Menadžment informacioni sistemi LJETNI Dr.sc. Edin Osmanbegović, van. prof.
Multivarijaciona analiza LJETNI Dr.sc.Samira Dedić, van. prof.
Berze i berzansko poslovanje LJETNI Dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, van. prof.

 

SPISAK PONUĐENIH IZBORNIH PREDMETA ZA PRVI CIKLUS STUDIJSKOG PROGRAMA

“MENADŽMENT U TURIZMU”

I GODINA
NAZIV PREDMETA SEMESTAR NASTAVNIK
Logistika u turizmu ZIMSKI Dr.sc. Samira Dedić, vanr. prof.
Informacijsko-komunikacijske tehnologije u turizmu
ZIMSKI Dr.sc. Edin Osmanbegović, vanr. prof.

NAPOMENA:

 

PREZENTACIJA IZBORNIH PREDMETA ZA STUDIJSKI PROGRAM “EKONOMIJA”

ODRŽAT ĆE SE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

  • PRVA GODINA – PONEDJELJAK, 23.09.2019. GODINE U 1000 SATI

 

  • DRUGA GODINA – PONEDJELJAK, 23.09.2019. GODINE U 1030 SATI

 

  • ČETVRTA GODINA – PONEDJELJAK, 23.09.2019. GODINE U 1100 SATI

 

  • TREĆA GODINA –  PONEDJELJAK, 23.09.2019. GODINE U 1130 SATI

 

TERMIN PREZENTACIJE IZBORNIH PREDMETA ZA STUDIJSKI PROGRAM “MENADŽMENT U TURIZMU” (PRVA GODINA) JE PONEDJELJAK, 23.09.2019. GODINE U 1230 SATI.

 

STUDENTI SE OPREDJELJUJU ZA IZBORNE PREDMETE I ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2019/20. GODINE.