Privremeni raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2020/21. godine


Raspored predavanja za studijski program Ekonomija.


Raspored predavanja za studijski program Poslovna ekonomija.


Raspored predavanja za studijski program Menadžment u turizmu (II semestar).


Raspored predavanja za studijski program Menadžment u turizmu (IV semestar).


Raspored predavanja za studijski program Menadžment u turizmu (VI semestar).