ProCredit onboarding program u oblasti finanansija i bankarstva


Poštovani studenti,

Približava se kraj semestra, za neke i kraj Fakulteta. Uporno tražite  priliku za lični i profesionalni razvoj; nemate radno iskustvo – a svi poslodavci traže!
ProCredit Bank ima rješenje za Vas, a to je Onboarding program.
Onboarding Programme je teorijska i praktična obuka u oblasti finanansija i bankarstva koju provodi ProCredit Grupacija i namijenjena je osobama koje su pri kraju studija ili su diplomirali na ekonomskom ili nekom drugom društvenom ili tehničkom fakultetu.
Više o Programu i načinu selekcije možete pronaći na www.procreditbank.ba<http://www.procreditbank.ba>, a mi vas pozivamo na online druženje u utorak, 8. juna u 11h,  kada ćete imati priliku da saznate više detalja o samoj obuci.

Klikom na Link<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhlNjU0YzYtMzliMS00YWU3LWFlN2EtYWVhMjgzYjc5ZTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207c21dbb-e714-438b-a21b-f7374f56a792%22%2c%22Oid%22%3a%2205c2724c-a1e8-42fc-985c-5cfc4b8d99f8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a%20.> pristupate eventu.

Vidimo se uskoro!