Produžen rok za prijavu na Global Young Talent Program – Together 2023


Naša matična kompanija sa sjedištem u Istanbulu i ove godine organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.

Do sada su projekti uspješno realizovani u više zemalja kao što su Turska, Italija, Bugarska, Slovačka, Rusija i Bosna i Hercegovina, iz kojih imamo samo pozitivne utiske.

U okviru navedenog programa sa studentima se potpiše Ugovor o studentskoj praksi, koja će trajati 6 mjeseci i koju studenti obavljaju minimalno 2,5 radna dana sedmično. S tim u vezi, student obavlja praksu i dobije određenu temu u organizacijskom sektoru za koji je projekat vezan, uz nadzor mentora.

Za vrijeme obavljanja prakse student ima pravo na određenu novčanu naknadu i ishranu u prostorijama restorana “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.

Za realizaciju prakse u 2023. godini smo se odlučili za odabir pet studenata sa Univerziteta u Tuzli (III, IV godina, postdiplomski studij i doktorski studij), tačnije jedan student sa Pravnog fakulteta, jedan student sa Rudarsko geološko građevinskog fakulteta (smjer građevinarstvo), jedan student sa Ekonomskog fakulteta i dva studenta sa Tehnološkog fakulteta.

Oglas je produžen do petka, 05.05.2023. godine.

Obrazac za prijavu.

U utorak, 18.04.2023. godine, sa početkom u 16:00 sati, u sali 209 održat će se prezentacija globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together” studentima III i IV godine dodiplomskog studija, te studentima postdiplomskog studija i doktorskog studija. Pozivaju se zainteresovani studenti da dođu na prezentaciju, koju će održati predstavnici kompanije Sisecam soda Lukavac d.o.o.