Programi I ciklusa


Studijski programi na I ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu su koncipirani u skladu sa savremen trendovima u ekonomskoj nauci i struci, čiji je cilj sticanje znanja te razvoj vještina i kompetencija iz različitih ekonomskih oblasti.

Studij na I ciklusu se realizira kroz tri studijska programa:

  1. Ekonomija je akademski studij u trajanju od četiri godine (240 ECTS),
  2. Poslovna ekonomija je akademski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS) i
  3. Menadzment u turizmu je akademski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS).

Studijski programi su kreirani na način da studentima omogućavaju sticanje temeljnih znanja iz ekonomske nauke ali i razvoj vještina i kompetencija traženih u savremenom poslovnom svijetu, odnosno na danasnjem sve zahtjevnijem tržištu rada. Studijski programi su usklađeni sa studijskim programima na ekonomskim fakultetima u okruženju.