Programi I ciklusa


Studijski programi na I ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu su koncipirani u skladu sa savremen trendovima u ekonomskoj nauci i struci, čiji je cilj sticanje znanja te razvoj vještina i kompetencija iz različitih ekonomskih oblasti.

Studij na I ciklusu se realizira kroz tri studijska programa:

  1. Ekonomija je akademski studij u trajanju od četiri godine (240 ECTS),
  2. Poslovna ekonomija je akademski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS) i
  3. Menadzment u turizmu je akademski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS).

Studijski programi su kreirani na način da studentima omogućavaju sticanje temeljnih znanja iz ekonomske nauke ali i razvoj vještina i kompetencija traženih u savremenom poslovnom svijetu, odnosno na danasnjem sve zahtjevnijem tržištu rada. Studijski programi su usklađeni sa studijskim programima na ekonomskim fakultetima u okruženju.

Studijski program i syllabus 

Inovirani studijski program (Odluka Senata 07.09.2022)

I godina

1. Ekonomika turizma.pdf

2. Uvod u turizmologiju

3. English language 1_syllabus Management in Tourism

4. Ekonomska i demografska statistika u turizmu 2022

5. Troskovi i kalkulacije u turizmu

6. Racunovodstvo u turizmu

7. MUT_Uvod_u_finansije

8. Turisticka geografija

9. Medjunarodna ekonomija i turizam

10. PODUZETNISTVO U TURIZMU_MUT_uskladjen sa etickim kodeksom

I.1.Logistika u turizmu 2022

I.2. Syllabus_MUT_ICT_u_turizmu

I.4. _Sociologija turizma_MUT

II godina

1. Održivi razvoj i turizam – Silabus

2. MUT_Komparativni_fiskalni_sistemi

3. Osnovi marketing usluga

4. TURISTIČKE REGIJE SVIJETA (inovirani)

5. Istraživanje turističkih tržišta 2022

6. Poslovno odlučivanje u turizmu 2022

7. Marekting u turizmu

8. Menadzment u turizmu_MUT_uskladjen sa etickim kodeksom (2)

9. English language 2_syllabus Management in Tourism

10. Posebni oblici turizma

I..4. Syllabus_Online komuniciranje (ekonomski fakultet)

I.1. NJEMAČKI JEZIK I EKONOMSKI FAKULTET

I.3. NJEMAČKI JEZIK II EKONOMSKI FAKULTET

III godina

1. Turistička politika i razvoj- Silabus

2. Upravljanje-kvalitetom-turistickih-usluga_Syllabus-0719

3. SMUT – korigirani silabus

4. Bendiranje turističkih destinacija

6. Racunovodstveno izvjestavanje u turizmu

7. Investicijski menadžment u turizmu – korigovan

8. Syllabus MUT – FPTP – 2022/23

9. Syllabus MUT – DM u turizmu – Ver_2

I.3. Web dizajn u turizmu 2022

Izet-silabus HKBiH

Silabus nutricionizam

Silabus – Zdravstveni i sportsko-rekreativni turizam

Tabela 2-B Opis predmeta – agroturizam

 

Menadžment u turizmu – INOVIRANI, 2022/23.

Studijski program u primjeni od ak. 2018/19  (>>> Syllabus)

 

Stručna praksa 

1. Uputstvo za obavljanje stručne prakse

2. Draft ugovora o stručnoj praksi

3. Uputnica za obavljanje stručne prakse

4. Dnevnik rada stručne prakse

5. Dnevnik radnog vremena

6. Izvještaj studenta o obavljenoj stručnoj praksi

7. Potvrda