Promotivni event “Meet Virgin pulse” na Ekonomskom fakultetu


Ekonomski fakultet u saradnji sa IT kompanijom Virgin pulse Tuzla organizira promotivni event “Meet Virgin pulse”.
Event je namijenjen studentima završne godine studija svih usmjerenja.
U partnerstvu ove dvije organizacije bit će implementiran tzv. “Boot camp” odnosno program osposobljavanja studenata za rad na onim radnim mjestima koje ova kompanija želi popuniti.
Uz plaćeno osposobljavanje, ono što se očekuje od vas je pozitivan duh, interes i proaktivnost, a ako se pokažete i dokažete možete očekivati i ponudu za zaposlenje u ovoj kompaniji.
U Virgin puls-u u Tuzli već imamo studenata koji su dobili zaposlenje, regruterka talenata Irma Hodžić i jedan od direktora Haris Rustemović naši su alumnisti i obratit će vam se na ovom eventu.
Pozivamo vas da dođete u što većem broju i iskoristite priliku koja se nudi u Virgin pulse-u!