Korigovani raspored ispita za II ciklus studija ak. 2019/20. godine


Korigovani raspored ispita za studij Ekonomije (16.07.2020.).3


Korigovani raspored ispita za studij Poslovne ekonomije (16.07.2020.).


Korigovani raspored ispita za studij Poslovne ekonomije (22.06.2020.).


Korigovani raspored ispita za studij Ekonomija (15.06.2020.).


Korigovani raspored ispita za studij Ekonomije (12.06.2020.).


Raspored ispita za studij Ekonomije. (29.05.2020.).


Raspored ispita za studij Poslovne ekonomije. (29.05.2020.).