Raspored ispita za studente III ciklusa studija ak. 2019/20. godine (izmijenjeni)


Raspored možete pogledati i preuzeti ovdje.


Predmeti koji nisu navedeni (izborni) polažu se u dogovoru sa predmetnim nastavnikom na način da se: – nadoknada januarsko-februarskog roka (popravni ispit) vrši od 20.07-25.07.2020. godine, nadoknada aprilskog ispitnog termina vrši se od 31.08-04.09.2020. godine, a septembarski rok se obavlja u redovnom ispitnom terminu od 14.09-18.09.2020. godine i popravnom ispitnom terminu od 28.09-02.10.2020. godine.