Raspored ispitnih termina u ak. 2020/21. godini za I ciklus studija


Raspored ispitnih termina za mjesec juni/juli ak. 2020/21. godine za studijske programe MUT/PE (17.06.2021).


Raspored ispitnih termina za mjesec juni/juli ak. 2020/21. godine za studijski program Ekonomija (10.06.2021).


Raspored ispitnih termina za mjesec juni/juli ak. 2020/21. godine za studijske programe MUT/PE (31.05.2021).


Raspored ispitnih termina za mjesec juni/juli ak. 2020/21. godine za studijski program Ekonomija (31.05.2021).


Raspored apsolventskih i imatrikulantskih ispitnih termina za mjesec maj ak. 2020/21. godine za studijski program Ekonomija (18.05.2021.).


Raspored apsolventskih ispitnih termina za mjesec maj ak. 2020/21. godine za studijske programe PA/PE/VPŠ (18.05.2021.).