Raspored nastave za I ciklus studija u ljetnom semestru 2023/24. ak. godine


Raspored nastave – studijski program Ekonomija (12.04.2024).


Raspored nastave – studijski program Poslovna ekonomija – II semestar (12.04.2024).


Raspored nastave – studijski program Poslovna ekonomija – IV semestar (12.04.2024).


Raspored nastave – studijski program Poslovna ekonomija – VI semestar (12.04.2024).


Raspored nastave – studijski program Menadžment u turizmu (12.04.2024).