Raspored predavanja za I ciklus studija u ljetnom semestru ak. 2019/20. g.


Korigovani raspored predavanja za studijski program Menadžment u turizmu (IV semestar).


Korigovani raspored predavanja za studijski program Menadžment u turizmu (II semestar).


Raspored predavanja za studijski program Ekonomija.


Raspored predavanja za studijski program Menadžment u turizmu (IV semestar).


Raspored predavanja za studijski program Menadžment u turizmu (II semestar).