Izmjene rasporeda predavanja i vježbi za I ciklus studija (ak. 2019/20. g.)


Raspored predavanja i vježbi za (VII semestar ak. 2019/20.g.)


Raspored predavanja i vježbi za II godinu studijskog programa Menadžment u turizmu (korigovan 27.12.2019.)


Raspored predavanja i vježbi za II godinu studijskog programa Menadžment u turizmu (korigovan 12.12.2019.)


Raspored predavanja i vježbi za II godinu studijskog programa Menadžment u turizmu (korigovan 21.11.2019.g.)


Raspored nastave – sa vježbama (izmjene, 05.11.2019).


Pregled rasporeda nastavnog osoblja po salama (ak. 2019/20. g.)


Izmjene rasporeda nastave (VII_semestar_ak. 2019/20. g.)


Izmjene rasporeda nastave i vježbi (III semestar ak. 2019/20.g.).


Raspored za studijski program Ekonomija (zimski semestar ak. 2019/20.g.).

Raspored za studijski program Menadžment u turizmu (I semestar ak. 2019/20.g.).

Raspored za studijski program Menadžment u turizmu (III semestar ak. 2019/20.g.).