Rasporedi (korigovani) predavanja i vježbi za II ciklus studija (ak. 2019/20. g.)


Ljetni semestar ak. 2019/20. godine

Raspored predavanja za studijski program Poslovna ekonomija – I godina (28.04.2020.g.).


Raspored vježbi za studijski program Poslovna ekonomija – I godina (28.04.2020.g.).


Korigovani raspored vježbi za studijski program Poslovna ekonomija (09.04.2020.g.)


Korigovani raspored predavanja za studijski program Poslovna ekonomija (26.02.2020.g.)


Raspored predavanja – Ekonomija (Izborni).


Raspored predavanja – Poslovna ekonomija.


Raspored vježbi – Poslovna ekonomija.


Zimski semestar ak. 2019/20. godine

Raspored predavanja – Ekonomija.


Raspored vježbi – Ekonomija.


Raspored predavanja – Poslovna ekonomija, I godina.


Raspored vježbi – Poslovna ekonomija.