Rezultati provjera znanja studenata I ciklusa studija (juni/juli 2020.)


Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika osiguranja (07.07.2020.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (07.07.2020.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (03.07.2020.).

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (03.07.2020.).

Rezultati ispita iz predmeta Marketing (03.07.2020.).

Rezultati ispita iz predmeta Finansije (03.07.2020.).

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u finansije (03.07.2020.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (01.07.2020.).

Konačni rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (30.06.2020.).

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Bankarstvo (30.06.2020.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Marketing usluga (30.06.2020.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Evropske ekonomske integracije (29.06.2020.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (29.06.2020.).

Zbirni pregled nakon završnog ispita iz predmeta Strateški menadžment (29.06.2020.).

Preliminarni rezultati junskog ispitnog roka iz predmeta Poslovna organizacija (29.06.2020.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija (29.06.2020.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Ekonomija Evrope (29.06.2020.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Digitalna ekonomija (26.06.2020.).

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija i organizacija računovodstva (25.06.2020.).

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (25.06.2020.).

Konačni rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna korespondencija (25.06.2020.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Marketing u trgovini (25.06.2020.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Međunarodni menadžment (24.06.2020.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna korespondencija (24.06.2020.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta E-poslovanje (24.06.2020.).

Finalni rezultati ispita iz predmeta Portfolio menadžment finansijskih institucija (23.06.2020.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (22.06.2020.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (22.06.2020.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (22.06.2020.).

Zbirni rezultati junskog ispitnog roka iz predmeta Poslovna etika (19.06.2020.g.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Marketing u trgovini (19.06.2020.g.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Marketing usluga (19.06.2020.g.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (18.06.2020.g.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (18.06.2020.g.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Modeli odlučivanja u marketingu  (18.06.2020.g.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Poslovna prognostika (18.06.2020.g.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Ekonomika osiguranja (18.06.2020.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (18.06.2020.g.).


Rezultati ispitnih i predispitnih obaveza iz predmeta Ekonomika javnih preduzeća (17.06.2020. ).


Rezultati polaganja ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (16.06.2020. ).

Evidencija postignutih rezultata studenata III godine iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (16.06.2020. ).

Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (16.06.2020. ).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Digitalna ekonomija (12.06.2020.).

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Bankarstvo (12.06.2020.).

Rezultati parcijalnih testova iz predmeta Evropske ekonomske integracije (11.06.2020.).

Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (nakon uvida u radove, 11.06.2020.).

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Međunarodne finansije (10.06.2020.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment informacioni sistemi  (09.06.2020.).

Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (08.06.2020.).

Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (08.06.2020.).

Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (08.06.2020.).

Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Modeli odlučivanja u marketingu (08.06.2020.).

Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (08.06.2020.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Elektronsko poslovanje (06.06.2020.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna informatika (05.06.2020.).

Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (03.06.2020.).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (03.06.2020.).


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Međunarodne finansije (03.06.2020.).


Rezultati prvog 1. i 2. testa iz predmeta Međunarodni menadžment (02.06.2020.)