Rezultati provjera znanja studenata I ciklusa studija u ak. 2022/23. godini


Rezultati studenta u ak. 2022/23. godini iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (25.09.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (25.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Vrednovanje preduzeća (22.09.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Međunarodni marketing (22.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u finansije (22.09.2023).


Rezultati septembarskog ispitnog roka iz predmeta Menadžment (22.09.2023).


Rezultati završnog/poravnog ispita i preidispitnih obaveza iz predmeta Organizacija (22.09.2023).


Rezultati septembarskog ispitnog roka iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (21.09.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (21.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo (21.09.2023).


Rezultati septembarskog popravnog ispitnog roka iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (20.09.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing u turizmu (20.09.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Osnove finansija (20.09.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (19.09.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (19.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmuPMF (18.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (18.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (18.09.2023).


Rezultati studenta (ak. 2022/23.) iz predmeta Monetarne finansije (18.09.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (18.09.2023).


Rezultati septembarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (14.09.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Veleprodajno i maloprodajno poslovanje (14.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (14.09.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (14.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta i instrumenti (14.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (14.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi finansijskog sistema (14.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Poduzetnišvo (13.09.2023).


Rezultati iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (04.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmuPMF (04.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (04.09.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (04.09.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Vrednovanje preduzeća (01.09.2023).


Rezultati avgustovskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (01.09.2023).


Rezultati studenta u ak. 2022/23. godini iz predmeta Monetarne finansije (01.09.2023).


Rezultati studenta u ak. 2022/23. godini iz predmeta Poslovne finansije (01.09.2023).


Rezultati studenta u ak. 2022/23. godini iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (01.09.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing u turizmu (31.08.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (31.08.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (31.08.2023).


Rezultati pismenog ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (31.08.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (30.08.2023).


Rezultati apsolventskog ispitnog roka iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (30.08.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (30.08.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Osnove finansija (28.08.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u finansije (28.08.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (28.08.2023).


Rezultati (nakon uvida u rad) iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (28.08.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje prodajom i pregovaranje (25.08.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta E-marketing (25.08.2023).


Rezultati avgustovskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodno poslovanje (25.08.2023).


Rezultati avgustovskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (25.08.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Međunarodno računovodstvo (25.08.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Računovodstvo javnog sektora (25.08.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (24.08.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (24.08.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Osnovi finansijskog sistema (23.08.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (23.08.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (23.08.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Finansijska tržišta i instrumenti (23.08.2023).


Rezultati popravnog (usmenog) ispita iz predmeta Poduzetništvo (23.08.2023).


Rezultati iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (22.08.2023).


Rezultati pismenog ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (21.07.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (21.07.2023).


Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (20.07.2023).


Rezultati studenta u ak. 2022/23. godini iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (19.07.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Komparativni poreski sistemi (18.07.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Osnove finansija (18.07.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (18.07.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u finansije (17.07.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (17.07.2023).


Rezultati studenta u ak. 2022/23. godini iz predmeta Poslovne finansije (17.07.2023).


Rezultati predispitnih obaveza/ispita iz predmeta Portfolio menadžment finansijskih institucija (17.07.2023).


Rezultati studenta u ak. 2022/23. godini iz predmeta Monetarne finansije (17.07.2023).


Rezultati iz predmeta Marketing u trgovini (17.07.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (17.07.2023).


Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (17.07.2023).


Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Ekonomija Evrope (17.07.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje prodajom i pregovaranje (14.07.2023).


Rezultati iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (12.07.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (11.07.2023).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija – PMF (11.07.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (11.07.2023).


Evidencija bodova  predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Finansijska tržišta i instrumenti (10.07.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (10.07.2023).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poduzetništvo (09.07.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (28.06.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (27.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i završnog ispita – nakon uvida – iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (27.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i završnog ispita – nakon uvida – iz predmeta Bankarstvo (27.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (27.06.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Digitalni mediji u turizmu (26.06.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (26.06.2023).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (23.06.2023).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodno poslovanje (23.06.2023).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Ekonomija Evrope (23.06.2023).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (23.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (23.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Osnovi finansijskog sistema (23.06.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u finansije (23.06.2023).


Rezultati pismenog ispita iz predmeta Poslovna komunikacija (23.06.2023).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Marketing u turizmu (23.06.2023).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Marketing (23.06.2023).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnovi marketinga (23.06.2023).


Rezultati polaganja ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (23.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Bankarstvo (23.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Finansijska tržišta i instrumenti (23.06.2023).


Rezultati studenta u akademskoj 2022/23. godini iz predmeta Monetarne finansije (22.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza/ispita iz predmeta Portfolio menadžment finansijskih institucija (22.06.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (21.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza E-marketing (21.06.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing usluga (21.06.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing u trgovini (21.06.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Ponašanje potrošača (21.06.2023).


Rezultati studenta u akademskoj 2022/23. godini iz predmeta Poslovne finansije (21.06.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Revizija (20.06.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Troškovno računovodstvo (20.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Komparativni poreski sistemi (20.06.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (20.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i predroka završnog ispita iz predmeta Menadžment u turizmu – MUT (16.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza i predroka završnog ispita iz predmeta Menadžment u turizmu – PMF (16.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (16.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnove organizacijskog ponašanja (16.06.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžerske i poduzetničke vještine (15.06.2023).


Rezultati iz predmeta Ponašanje potrošača (14.06.2023).


Rezultati iz predmeta Menadžment ljudskih potencijala (14.06.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Osnovi finansijskog sistema (13.06.2023).


Rezultati iz predmeta Menadžment ljudskih potencijala (12.06.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Osnove finansija (12.06.2023).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (09.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Finansijska tržišta i instrumenti (08.06.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Komparativni poreski sistemi (08.06.2023).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodno poslovanje (07.06.2023).


Ukupni rezultati do završnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (07.06.2023).


Rezultati iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu – ZADACI (07.06.2023).


Rezultati iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (01.06.2023).


Evidencija bodova ostvarenih na predispitnim obavezama iz predmeta Bankarstvo (01.06.2023).


Evidencija bodova ostvarenih na predispitnim obavezama iz predmeta Uvod u finansije (31.05.2023).


Rezultati iz predmeta Upravljanje prodajom i pregovaranje (31.05.2023).


Rezultati iz predmeta Računovodstvo javnog sektora (30.05.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Računovodstveno izvještavanje u turizmu (30.05.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Vrednovanje preduzeća (29.05.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarsko poslovanje (29.05.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodno računovodstvo (29.05.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Komparativni poreski sistemi (29.05.2023).


Rezultati drugog testa iz predmeta Finansijska tržišta i instrumenti (29.05.2023).


Rezultati apsolventskog ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (26.05.2023).


Rezultati trećeg testa iz nastavnog predmeta Bankarstvo (25.05.2023).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (25.05.2023).


Rezultati drugog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (25.05.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (19.05.2023).


Rezultati drugog testa iz predmeta Poslovna informatika (17.05.2023).


Rezultati drugog testa iz predmeta Bankarstvo (15.05.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (12.05.2023).


Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Uvod u finansije (11.05.2023).


Rezultati prvog testa iz predmeta Osnove finansija (11.05.2023).


Bodovna lista iz predmeta Osnovi marketinga (10.05.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing u turizmu (10.05.2023).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodno poslovanje (09.05.2023).


Bodovna lista iz predmeta Menadžment u turizmu (04.05.2023).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (03.05.2023).


Rezultati usmenog ispita iz predmeta Poduzetništvo (03.05.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko izvještavanje (03.05.2023).


Rezultati testa iz predmeta Menadžment u turizmu (25.04.2023).


Rezultati trećeg kviza iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (25.04.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (25.04.2023).


Rezultati prvog testa iz predmeta Osnove finansija (25.04.2023).


Rezultati prvog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (25.04.2023).


Rezultati drugog kviza iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (19.04.2023).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (19.04.2023).


Rezultati prvog testa iz predmeta Bankarstvo (19.04.2023).


Obavijest o upisu ocjene iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (18.04.2023).


Rezultati testa iz predmeta Menadžment u turizmu (18.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (18.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Računovodstveno izvještavanje u turizmu (18.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (17.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Vrednovanje preduzeća (17.04.2023).


Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Računovodstvo javnog sektora (17.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (17.04.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (14.04.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (14.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodne finansije (13.04.2023).


Rezultati aprilskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (13.04.2023).


Rezultati prvog testa iz predmeta Poslovna informatika (12.04.2023).


Rezultati prvog testa iz predmeta Finansijska tržišta i instrumenti (12.04.2023).


Rezultati ispitnih i predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi menadžmenta (11.04.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta E-marketing (11.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (10.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Portfolio menadžment finansijskih institucija (07.04.2023).


Rezultati aprilskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (07.04.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (06.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (05.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (04.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing usluga (03.04.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing u trgovini (03.04.2023).


Rezultati apsolventskog ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (31.03.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Vrednovanje preduzeća (28.03.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (27.03.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (24.03.2023).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (23.03.2023).


Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza iz predmeta Menadžment (06.02.2023).


Rezultati ispitnih obaveza studenata Poslovne ekonomije iz predmeta Poslovna korespondencija i uredsko poslovanje (03.02.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (02.02.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu (nakon uvida) iz predmeta Vrednovanje preduzeća (27.02.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (27.02.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta IKT u turizmu (27.02.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (27.02.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Vrednovanje preduzeća (24.02.2023).


Rezultati apsolventskog ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (23.02.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (22.02.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Osnove finansija (20.02.2023).


Rezultati februarskog ispitnog termina iz predmeta Ekonomija Evrope (20.02.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Portfolio menadžment finansijskih institucija (20.02.2023).


Rezultati ispitnih i predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi menadžmenta (20.02.2023).


Rezultati ispitnih i predispitnih obaveza iz predmeta Osnove menadžmenta ljudskih potencijala (20.02.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Marketing turističkih destinacija (18.02.2023).


Rezultati ispita nakon uvida u radove iz predmeta Međunarodna ekonomija (17.02.2023).


Rezultati pismenog ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (17.02.2023).


Rezultati januarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodne finansije (17.02.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (17.02.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (16.02.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (16.02.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarsko poslovanje (16.02.2023).


Rezultati februarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (15.02.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (14.02.2023).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (14.02.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment malih biznisa (14.02.2023).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Poduzetništvo (14.02.2023).


Rezultati ispita nakon uvida u radove iz predmeta Finansijski menadžment (08.02.2023).


Rezultati ispita nakon uvida u radove iz predmeta Finansijski menadžment I (08.02.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (06.02.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Vrednovanje preduzeća (06.02.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta IKT u turizmu (06.02.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (06.02.2023).


Rezultati iz predmeta Osnovi menadžmenta ljudskih potencijala (03.02.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (03.02.2023).


Rezultati apsolventskog ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (02.02.2023).


Bodovna lista iz predmeta Brendiranje i menadžment turističkih destinacija (02.02.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing u turizmu (02.02.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (02.02.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva (01.02.2023).


Rezultati provjera znanja studenata iz predmeta Osnovi marketing usluga (31.01.2023).


Rezultati januarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodne finansije (31.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarsko poslovanje (31.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi platnog i poresnog sistema (31.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u finansije (31.01.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (27.01.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (27.01.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Primjena IT i Interneta u poslovanju (26.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (25.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Troškovi i kalkulacije u turizmu (25.01.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnove menadžmenta ljudskih potencijala (23.01.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama iz predmeta Finansijski menadžment (18.01.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi menadžmenta (16.01.2023).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama iz predmeta Finansijski menadžment (16.01.2023).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodne finansije (16.01.2023).


Ukupni bodovi do (završnog ispita) iz predmeta Ekonomija Evrope (16.01.2023).


Rezultati pismenog ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (13.01.2023).


Rezultati predispitnih provjera znanja iz predmeta Osnovi marketing usluga (09.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (06.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (05.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarsko poslovanje (04.01.2023).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Komparativni finansijski sistemi (04.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Portfolio menadžment finansijskih institucija (04.01.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (04.01.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (04.01.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (27.12.2022).


Rezultati apsolventskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodne finansije (27.12.2022).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (26.12.2022).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment (21.12.2022).


Evidencija uspješnosti studenata na predispitnim i ispitnim obavezama iz predmeta Osnovi ekonomije (20.12.2022).


Rezultati prvog pismenog ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (12.12.2022).


Evidencija postignutih rezultata na prvom parcijalnom testu iz predmeta Finansijski menadžment (08.12.2022).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Ekonomija Evrope (07.12.2022).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodne finansije (07.12.2022).


Rezultati ispita iz predmeta Portfolio menadžment finansijskih institucija (02.12.2022).


Evidencija postignutih rezultata na 1. parcijalnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (02.12.2022).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Finansijski menadžment (02.12.2022).


Rezultati ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (01.12.2022).


Rezultati apsolventskog ispitnog roka iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (01.12.2022).


Rezultati polaganja ispita iz predmeta Istraživanje tržišta (01.12.2022).


Rezultati prvog testa iz predmeta IKT u turizmu (01.12.2022).


Rezultati polaganja ispita iz predmeta Istraživanje turističkih tržišta (01.12.2022).


Rezultati prve pismene provjere znanja iz predmeta Međunarodni marketing (25.11.2022).


Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju (25.11.2022).


Rezultati ispita iz predmeta Istraživanje tržišta (25.11.2022).


Rezultati ispita iz predmeta Istraživanje turističkih tržišta (25.11.2022).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (25.11.2022).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Osnovi menadžmenta (24.11.2022).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama iz predmeta Vrednovanje preduzeća (22.11.2022).


Rezultati bodovanja iz predmeta Marketing komuniciranje (15.11.2022).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (04.11.2022).


Rezultati prvog testa iz predmeta Primjena IT i Interneta u poslovanju (03.11.2022).


Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu. (01.11.2022)


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (31.10.2022).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (27.10.2022).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodne finansije (26.10.2022).