Rezultati provjera znanja studenata II ciklusa studija (juni 2020.)


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Strateško upravljanje markom (03.07.2020.).


Konačni rezultati završnog ispita iz predmeta Ekonomija Evrope (03.07.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Strategije međunarodnog poslovanja (01.07.2020.).


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (25.06.2020.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment poslovnih sistema i predmeta Savremeni sistemi i koncepti menadžmenta (22.06.2020.).