Saradnja sa privredom


Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli nastoji postati prepoznatljiv i važan strateški partner uspješnih dinamičnih preduzeća u Tuzlanskom kantonu i šire.

Saradnja s privedom se ralizira kroz: izvođenje edukacijskih programa, izradu stručnih studija, organiziranje predavanja uglednih stručnjaka iz prakse, donacije  fakultetu. Ekonomski fakultet ostaje otvoren i za druge oblike saradnje s privrednim subjektima iz okruženja koje mogu biti inicirani od strane privrednih subjekata ili akademskog osoblja Ekonomskog fakulteta.

Edukacijski programi:

Od školske 2008./2009. godine Ekonomski fakultet započinje s realiziranjem različitih programa cjeloživotnog učenja koji imaju za cilj transfer savremenih znanja iz područja ekonomije i biznisa. Proaktivnim pristupom u realizaciji ove komponente, Ekonomski fakultet se svrstava u red naučno-istraživačkih institucija koje na djelu potvrđuju čvrsto opredjeljenje za implemantaciju principa i zahtjeva bolonjskog procesa.

Ekonomski fakultet je osposobljen da realizira edukacijske programe iz područja: menadžmenta, finansija, računovodstva, marketinga i evropskih integracija.

Programi se dizajniraju u skladu s potrebama i zahtjevima polaznika, a sa uspješnim završekom polaznici dobijaju certifikat o završenom programu.

U nastojanjima da postane aktivan sudionik jačanja konkurentnosti bosankohercegovačke privrede, odnosno njenih dinamičnih kompanija, Ekonomski fakultet je razvio posebne programe edukacije za top menadžment kompanija i članove upravnih i nadzornih odbora. U tom smislu, Fakultet će organizirati programe koji će se realizirati u okviru kompanija koje pokažu interes za ovakav oblik saradnje.

Stručne studije:

Izrada stručnih studija  za potrebe bosankohercegovačkih kompanija predstavlja jedan od osnovnih oblika saradnje Fakulteta sa privredom. Zahvaljujući respektabilnom fondu znanja nastavnika i saradnika Ekonomski fakultet je ososobljen za izradu:

– strategija razvoja lokalnih i regionalih zajednica,

– razvojnih studija, programa i projekata za potrebe kompanija,

– projekata analize opravdanosti i zaključivanja poslovnih aranžmana kojima se osigurava transfer tehnologija i  know – how-a iz inozemstva prema domaćem poslovnom sektoru,

– poslovnih strategija te parcijalnih funkcinoalnih strategija, kao što su marketinške, finansisjke, proizvodne i sl.,

– izradu elaborata za potrebe kompanija, npr. elaborata o organizaciji i sistematizaciji poslova, elaborata o sistemu nagrađivanja, elaborata o proširenju kapaciteta kompanija u cilju osiguranja njihove konkurentnosti i sl.,

– ekonomskih analiza i ekspertiza za potrebe kompanija,

– predinvesticijskih i investicijkih studija za potrebe kompanija,

– projekata razvoja brenda kako bi kompanijama pomoglo da razvijaju svoju tržišnu aktivnost i unapređuju svoju konkurentnost na, danas, izuzetno zahtijevnom domaćem i međunarodnom tržištu i

– biznis planova za potrebe malih i srednjih preduzeća i samostalnih privrednika.

Predavanja stručnjaka iz prakse:

Ekonomski fakultet je do danas upriličio brojna pozivna predavanja uglednih predavača iz zemlje i inozemstva. Ostvareni banefiti za studente, nastavnike i saradnike od održanih pozivnih predavanja, učvrstili su Fakultet u opredjeljenju za nastavak i jačanje ovog oblika saradnje u budućnosti.

Donacije Fakultetu:

Donacije Fakultetu su važan vid saradnje Fakulteta s privredom. Korporacije svjesne značaja znanja kao resursa, kroz ovaj vid saradnje imaju mogućnost animirati studente različitih obrazovnih profila i usmjerenja te na takav način stvoriti pretpostavke za popunjavanje upražnjenih pozicija mladim stručnjacima.