Silabusi izbornih predmeta za ak. 2020/21. godinu


Silabusi izbornih predmeta za I godinu (Ekonomija).

Silabusi izbornih predmeta za II godinu (Ekonomija).

Silabusi izbornih predmeta za III godinu (Ekonomija).

Silabusi izbornih predmeta za IV godinu (Ekonomija).


Silabusi izbornih predmeta za I godinu (Menadžment u turizmu, zimski semestar).

Silabusi izbornih predmeta za I godinu (Menadžment u turizmu, ljetni semestar).

Silabusi izbornih predmeta za II godinu (Menadžment u turizmu).

Silabusi izbornih predmeta za III godinu (Menadžment u turizmu).


Silabusi izbornih predmeta za studijski program  Poslovna ekonomija.


Ankete za odabir izbornih predmeta i smjerova bit će pripremljene do 5. 10. 2020. g., izuzev prve godine, koju ćemo anketrati na uvodnom predavanju.