Studentska služba


Adresa
Ekonomski fakultet Tuzla
Studentska služba
Urfeta Vejzagića, 8
75 000, Tuzla

Telefoni:
+387 35 32 08 23
+387 35 32 08 25
+387 35 32 08 34

 

Studentska služba radi od 08 do 16 sati
Rad sa strankama/studentima od 10 do 13 sati

Radno osoblje Studentske službe:

Šef službe

Jasmina Delić
E-mail: jasmina.delic@untz.ba

Referenti

Jasna Mujić
E-mail: jasna.mujic@untz.ba
Nermina Avdić
E-mail: nermina.avdic@untz.ba

 

OBRASCI I DOKUMENTI STUDENTSKE SLUŽBE

Obrazac molbe za naknadu ovjere zimskog i upis ljetnog semestra.

Obrazac molbe za naknadu ovjere ljetnog semestra.

Obrazac molbe za naknadu prijave ispita.


Obrazac zahtjeva za ferijalni rad.

Obrazac zahtjeva za prepis ocjena.

Obrazac zahtjeva za ISPIS.

Obrazac zahtjeva za preuzimanje dokumenata srednje škole (zbog prestanka statusa studenta).


Obrazac Molbe za izdavanje silabusa možete preuzeti OVDJE.

Obrazac Molbe za izdavanje potvrde o statusu imatrikulanta možete preuzeti OVDJE.

 

Upisnina redovan studij

Upisnina redovan studij (SVP)

Elektronska prijava

Naknada za polaganje ispita studenata koji obnavljaju godinu

Naknada za polaganje ispita studenata u statusu imatrikulacije

Školarina postdiplomskog-drugog ciklusa studija

Dodatne participacije u troškovima drugog ciklusa studija

Školarina doktorskog trećeg ciklusa studija

Dodatne participacije u troškovima trećeg ciklusa studija

Dodatna participacija u troškovima sticanja naučnog stepena doktora nauka

Naknada za obrasce u postupku izdavanja uvjerenja i drugih isprava

Uplata za štampanje diplome