Učešće profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u Erasmus+ programima razmjene za akademsko osoblje


U periodu 15-19. 4. 2019. godine, dr. sc. Emira Kozarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“ pri Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, uzela je aktivno učešće u „International Teaching Week“ (ITW) pri Fakultetu za biznis i ekonomiju, Univerziteta u Pečuhu, Mađarska.

Uz profesore iz USA, Velike Britanije, Finske, Holandije, Poljske, Hrvatske i dr., prof. Kozarević je u sklopu nastavnog predmeta „Investicije“, kao gostujući profesor kod prof. dr Vivien Csapi, održala predavanje na temu razvijenosti finansijskih struktura zemalja Jugoistočne Evrope i konkurentnosti njihovih tržišta kapitala.