Obavijest o izbornim predmetima za studente II ciklusa studija


Izborni predmeti koji će biti aktivni u akademskoj 2020/21 na II ciklusu studija su sljedeći:

EKONOMIJA

Ljetni semestar:
1. Korporativno komuniciranje
2. Politika cijena
3. Računovodstvo finansijskih institucija (isklučivo za studente na usmerenju RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA)

 

POSLOVNA EKONOMIJA

I godina

Zimski semestar:
Teorija cijena

Ljetni semestar:
Menadžment neprofitnih organizacija

II godina
Organizacijska dinamika