Visi asistenti


Uža naučna oblast (katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: erna.heric1@gmail.com

Kabinet:

Konsultacije: utorak: 12:00-14:00, srijeda: 10:00-13:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: hidajet.klapic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: ponedjeljak: 10:00-13:00, utorak: 12:00-14:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: mensur.heric@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: Ponedjeljak: 10:00-12:00, Srijeda: 10:00-13:00

Curriculum Vitae