Visi asistenti


Uza naucna oblast (Katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: erna.heric1@gmail.com

Kabinet:

Konsultacije:

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: hidajet.klapic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: Ponedjeljak: 10:00-12:00, Srijeda: 09:00-12:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: mensur.heric@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: Ponedjeljak: 10:00-12:00, Srijeda: 10:00-13:00

Curriculum Vitae