Uža naučna oblast: Računovodstvo
Kancelarija broj: 58
Email: amra.gadzo@untz.ba
Curriculum vitae:
Ostalo:

Curriculum vitae

Bos

Dobitnik je Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli za ostvareni uspjeh na I ciklusu studija. II ciklus studija završava 2010. godine, prosječnom ocjenom 10. Tokom 9 godina akademske karijere u saradničkim zvanjima, bavi se usavršavanjem i naučnim istraživanjem iz oblasti Računovodstva. Kao autor ili koautor objavila je 13 naučnih radova u priznatim domaćim i stranim publikacijama. U privredi je radila na poslovima iz oblasti računovodstva više od 3 godine, te na poslovima računovodstvene edukacije i konsaltinga više od 7 godina.

Eng

Recipient of the gold medal of the University in Tuzla, for the realized success in the first cycle of study. The second cycle ends in 2010 year with average score 10. During nine years of academic career in associates there, she was engaged in training and research in the field of accounting. Like an author or coordinator announced 13 scientific papers in recognized national and international publications. In the economy field she worked in jobs in accounting more than three years, and this is the business accounting of education and consultations over seven years.

Nastavni predmeti

Nema rezultata

/