Uža naučna oblast: Marketing
Kancelarija broj:
Email: mustafa.sinanagic@untz.ba
Kontakt telefon:
Ostalo: Termini konsultacija: ponedjeljak 13.00-15.00h; četvrtak 13.00-16.00

Curriculum vitae

Bos

Deset godina je proveo u poslovnoj praksi, uglavnom u oblasti marketinga i spoljnotrgovinskog prometa. Bio je potpredsjednik Prehrambenog kombinata Brčko, zamjenik direktora Slobodne carinske zone Brčko. Prošao je kroz sva saradnička i nastavnička zvanja za užu naučnu oblast Marketing. Kao autor i koautor objavio je pet knjiga iz oblasti međunarodnog marketinga i više od trideset naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama. Angažovan je kao mentor više doktorskih i magistarskih radova. Učestvovao je u izvođenju nastave na dodiplomskom i postdiplomskom studiju na više fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Eng

He spent ten years in business practice, mainly in marketing and foreign trade. He was vice president of the Food conglomerate Brcko, deputy director of the taxfree zone of Brcko. He was on every collaborative and teaching position in the scientific field of Marketing. He published, as the author and co-author, five books in the field of international marketing and more than thirty scientific papers published national and internationalwide. Works as a tutor on several doctoral and master's theses. He was involved in teaching classes to the undergraduate and graduate students on several faculties in Bosnia and Herzegovina.

Nastavni predmeti

Uža naučna oblast Odsjek Nastavnik Nastavni predmet P A L ECTS Ostalo
Marketing Marketing u trgovini 4 2 7 Obavezni predmet
Marketing Marketing usluga 4 2 7 Obavezni predmet
Marketing Međunarodni marketing 4 1 7 Obavezni predmet
Marketing Ekonomija
Spoljnotrgovinsko poslovanje 4 2 2 Obavezni predmet
Marketing Upravljanje odnosima s kupcima 2 0 2 Izborni predmet