Aktuelne informacije o radu Fakulteta i organizovanju nastave u uslovima COVID-19 sa rasporedima nastave za I i II ciklus studija u zimskom semestru ak. 2020/21. godine


Na linkovima ispod možete pronaći aktuelne informacije o režimu organizacije nastave u zimskom semestru akademske 2020/21. godine, kao i sve druge informacije vezano za način rada Fakulteta u uslovima COVID-19.

INFORMACIJE O ORGANIZACIJI NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21. GODINE

Informacija o izmjeni režima organizacije nastave (od 11.11.2020.)

Informacija o izmjeni režima organizacije nastave (od 26.10.2020.)

Informacija o organizaciji nastave (02.10.2020)


RASPOREDI NASTAVE NA I CIKLUSU STUDIJA

Raspored nastave za studijski program Ekonomija (zimski semestar).

Izmjene rasporeda nastave za VII semestar (od 16.11.2020.)


Raspored nastave za studijski program Menadžment u turizmu (I semestar).


Raspored nastave za studijski program Menadžment u turizmu (III semestar).


Raspored nastave za studijski program Menadžment u turizmu (V semestar).


Raspored nastave za studijski program Poslovna ekonomija (I semestar).


PLAN REALIZACIJE NASTAVE NA I CIKLUSU STUDIJA

Plan realizacije nastave možete pogledati i preuzeti ovdje.


RASPOREDI NASTAVE NA II CIKLUSU STUDIJA

Raspored predavanja za studijski program Ekonomija.


Raspored vježbi za studijski program Ekonomija.


Raspored predavanja za studijski program Poslovna ekonomija.


Raspored vježbi za studijski program Poslovna ekonomija.


PLAN REALIZACIJE NASTAVE NA II CIKLUSU STUDIJA

Plan realizacije nastave možete pogledati i preuzeti ovdje.


KRIZNI PLANOVI PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21. GODINE


ODLUKE SENATA O ORGANIZACIJI NASTAVE ​​

UPUTSTVA ZA ZAPOSLENIKE, STUDENTE I TREĆA LICA 
UPUTSTVO za postupanje i provodenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 za zaposlenike, spoljne saradnike i treća lica na Univerziteta u Tuzli od 16.10.2020. godine možete preuzeti ovdje.

UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije UnTz o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na I, II i III ciklusu studija u prostorijama UnTz i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja možete preuzeti ovdje.

NAREDBE NADLEŽNIH INSTITUCIJA I KRIZNIH ŠTABOVA 
Naredbe možete preuzeti ovdje.