Program III ciklusa


Studijski program III ciklusa (doktorskog studija) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli predstavlja najviši stepen formalnog obrazovanja ekonomista.

Doktorski studij izvodi se kao trogodišnji studij (180 ECTS) i njegov osnovni cilj  obrazovati kadrove za samostalno bavljenje naučnoistraživačkim radom. Kompetencije koje student stiče završetkom doktorskog studija su sposobnosti i vještine samostalnog naučno-istraživačkog rada u naučnom polju Ekonomije i biznisa i odgovarajućoj naučnoj grani i mogućnost uključivanja u naučno-istraživački rad na univerzitetima, institutima i privredi.

Doktorski studij Ekonomije i biznisa omogućava multidisciplinarno izučavanje ekonomske teorije i praktičnih aspekata globalne, regionalne i domaće ekonomske stvarnosti.