Rezultati ispita studenata II. ciklusa studija u zimskom semestru ak. 2019/20. godine


Rezultati iz predmeta Marketing informacioni sistemi i primijenjena marketinška istraživanja (10.03.2020.g.).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Savremeni modeli odlučivanja u menadžmentu (10.03.2020.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (05.03.2020.g.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Strategije međunarodnog poslovanja (20.02.2020.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (18.02.2020.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Planiranje, metodologija i upravljanje revizijom (06.02.2020.g.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Strateško upravljanje markom (21.01.2020.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Strateško upravljačko računovodstvo (10.01.2020.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija revizije finansijskih izvještaja (10.01.2020.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Planiranje, metodologija i upravljanje revizijom (06.01.2020.g.)


Rezultati ispita iz predmeta Strateško upravljanje markom (1. parcijala).