Rezultati provjera znanja studenata II ciklusa studija (septembar 2020.)


Preliminarni rezultati polaganja ispita iz predmeta Poduzetnički menadžment (29.09.2020.).


Rezultati polaganja ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (18.09.2020.).


Rezultati iz predmeta Strateško upravljanje markom (04.09.2020.).


Rezultati iz predmeta Strateško upravljanje markom (27.07.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Strategije međunarodnog poslovanja (23.07.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Strategije međunarodnog poslovanja (15.07.2020.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovni marketing (13.07.2020.).


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (08.07.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Strateško upravljanje markom (03.07.2020.).


Konačni rezultati završnog ispita iz predmeta Ekonomija Evrope (03.07.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Strategije međunarodnog poslovanja (01.07.2020.).


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (25.06.2020.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment poslovnih sistema i predmeta Savremeni sistemi i koncepti menadžmenta (22.06.2020.).