Vanredni profesori


Uza naucna oblast (Katedra): Marketing

Kontakt: alma.kamaric@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: Ponedjeljak: 10:00-15:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: amra.babajic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: Ponedjeljak: 09:00-14:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Medunarodna ekonomija

Kontakt: amra.nuhanovic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: Ponedjeljak: 10:00-12:00, Srijeda: 10:00-12:00, Petak: 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Marketing

Kontakt: beriz.civic@untz.ba

Kabinet: 313

Konsultacije: Cetvrtak: 15:00-20:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Finansije i finansijska politika

Kontakt: meldina.kokorovic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: Cetvrtak: 10:00-13:00, Petak: 09:00-11:00 (uz najavu putem mail-a)

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Menadzment i upravljanje

Kontakt: sabina.djonlagic@untz.ba

Kabinet: 317

Konsultacije:

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: samira.dedic@untz.ba

Kabinet: 317

Konsultacije: Ponedjeljak: 12:00-14:00, Cetvrtak: 12:00-14:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Medunarodna ekonomija

Kontakt: senija.nuhanovic@untz.ba

Kabinet: 307

Konsultacije: Ponedjeljak: 09:00-11:00, Utorak: 09:00-12:00

Curriculum Vitae