Vanredni profesori


Uža naučna oblast (katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: amra.babajic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: utorak: 13:00-15:00, četvrtak: 10:00-13:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (katedra): Računovodstvo

Kontakt: amra.gadzo@untz.ba

Kabinet: 58

Konsultacije: utorak: 13:00-16:00, srijeda: 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Marketing

Kontakt: alma.kamaric@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: ponedjeljak: 08:00-10:00, četvrtak: 11:00-14:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Finansije i finansijska politika

Kontakt: meldina.kokorovic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: utorak (uz prethodnu najavu na e-mail nastavnika): 11:30-14:30, četvrtak (uz prethodnu najavu na e-mail nastavnika): 10:00-12:00

Curriculum Vitae