Asistenti


Džana Čaušević

Uža naučna oblast (katedra): 

Kontakt: Džana Čaušević

Kabinet: 

Konsultacije: četvrtak: 10:00-12:00, petak: 10:00-13:00

Maida Brkić

Uža naučna oblast (katedra): 

Kontakt: Maida Brkić

Kabinet: 

Konsultacije: ponedjeljak: 10:00-12:00, srijeda: 10:00-13:00