Asistenti


Maida Brkić

Uža naučna oblast (katedra): Računovodstvo

Kontakt: Maida Brkić

Kabinet: 26a

Konsultacije: ponedjeljak: 10:00-12:00, srijeda: 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Slađana Filipović

Uža naučna oblast (katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: Slađana Filipović

Kabinet: 59

Konsultacije: ponedjeljak: 09:30-11:00, srijeda: 09:30-11:00

Curriculum Vitae

 

Muhamed Ibrić

Uža naučna oblast (katedra): Finansije

Kontakt: Muhamed Ibr

Kabinet: 27

Konsultacije: utorak: 08:30-11:30, četvrtak: 11:30-12:30

Curriculum Vitae