Redovni profesori


Uža naučna oblast (katedra): Menadžment i upravljanje

Kontakt: adisa.delic@untz.ba

Kabinet: 319

Konsultacije: ponedjeljak: 12:00-14:00, srijeda: 10:00-12:00, četvrtak: 12:00-14:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Medunarodna ekonomija

Kontakt: amra.nuhanovic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: ponedjeljak: 11:00-13:00, petak: 16:00-18:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Menadzment i upravljanje

Kontakt: bahrija.umihanic@untz.ba

Kabinet: 410

Konsultacije: Ponedjeljak: 09:30-10:30, Utorak: 11:30-13:30, Srijeda: 09:30-10:30 i 15:00-16:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Marketing

Kontakt: beriz.civic@untz.ba

Kabinet: 313

Konsultacije: četvrtak: 15:00-20:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Digitalna ekonomija

Kontakt: edin.osmanbegovic@untz.ba

Kabinet: (u Dekanatu Fakulteta)

Konsultacije: utorak: 10:00-12:00, četvrtak: 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Finansije i finansijska politika

Kontakt: emira.kozarevic@untz.ba

Kabinet: 308

Konsultacije: Ponedjeljak: 10:00-12:00, Srijeda: 10:00-12:00, Petak: 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Marketing

Kontakt: ermina.mustafic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: srijeda: 10:00-12:00, četvrtak: 10:00-13:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: jasmina.okicic@untz.ba

Kabinet: 314

Konsultacije: Ponedjeljak: 08:00-13:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: kadrija.hodzic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije:utorak: 11:00-13:00, četvrtak: 12:00-15:00

Curriculum Vitae

Uza naučna oblast (katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: merim.kasumovic@untz.ba

Kabinet: 311

Konsultacije: utorak: 09:00-12:00, srijeda: 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): računovodstvo

Kontakt: sado.puskarevic@untz.ba

Kabinet: 312

Konsultacije: ponedjeljak: 08:00-11:00, četvrtak: 14:00-16:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: safet.kozarevic@untz.ba

Kabinet: 56

Konsultacije: ponedjeljak: 11:30-13:30, utorak: 09:00-12:00

Curriculum Vitae – bosanski jezik

Curriculum Vitae – engleski jezik

Uža naučna oblast (katedra): Menadzment i upravljanje

Kontakt: sabina.djonlagic@untz.ba

Kabinet: 317

Utorak 14 do 15
Srijeda 8 do 13
Cetvrtak 10 do 14

Konsultacije: utorak: 14:00-15:00, srijeda: 08:00-13:00, četvrtak: 10:00-14:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: samira.dedic@untz.ba

Kabinet: 317

Konsultacije: utorak: 14:00-17:00, četvrtak: 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: sejfudin.zahirovic@untz.ba

Kabinet: 310

Konsultacije: utorak: 09:00-12:00, srijeda: 09:00-11:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Računovodstvo

Kontakt: selma.novalija@untz.ba

Kabinet: 314

Konsultacije: utorak: 12:15-16:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: senad.fazlovic@untz.ba

Kabinet: 410

Konsultacije: utorak: 09:30-11:30, četvrtak: 09:30-11:30, 15:00-16:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Medunarodna ekonomija

Kontakt: senija.music@untz.ba

Kabinet: 307

Konsultacije: ponedjeljak: 10:00-13:00, srijeda: 11:15-13:15

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: zijad.dzafic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: Ponedjeljak: 09:00-13:00, Srijeda: 09:00-13:00

Curriculum Vitae – bosanski jezik

Curriculum Vitae – english language