Redovni profesori


Uža naučna oblast (katedra): Menadžment i upravljanje

Kontakt: adisa.delic@untz.ba

Kabinet: 319

Konsultacije: ponedjeljak: 12:00-14:00, srijeda: 10:00-12:00, četvrtak: 12:00-14:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Menadzment i upravljanje

Kontakt: bahrija.umihanic@untz.ba

Kabinet: 410

Konsultacije: Ponedjeljak: 12:00-15:00, Utorak: 12:00-14:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Marketing

Kontakt: beriz.civic@untz.ba

Kabinet: 313

Konsultacije: četvrtak: 11:00-16:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Digitalna ekonomija

Kontakt: edin.osmanbegovic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: utorak: 10:00-12:00, srijeda: 09:00-12:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Finansije i finansijska politika

Kontakt: emira.kozarevic@untz.ba

Kabinet: 308

Konsultacije: Ponedjeljak: 10:00-12:00, Srijeda: 10:00-12:00, Petak: 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Marketing

Kontakt: ermina.mustafic@untz.ba

Kabinet: 318

Konsultacije: srijeda: 09:00-11:00, četvrtak: 09:00-12:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: jasmina.okicic@untz.ba

Kabinet: 314

Konsultacije: Ponedjeljak: 08:00-13:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: kadrija.hodzic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije:utorak: 11:00-13:00, četvrtak: 12:00-15:00

Curriculum Vitae

Uza naučna oblast (katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: merim.kasumovic@untz.ba

Kabinet: 311

Konsultacije: utorak: 09:00-12:00, srijeda: 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Marketing

Kontakt: mustafa.sinanagic@untz.ba

Kabinet: 313

Konsultacije: ponedjeljak: 12:00-15:00, četvrtak: 12:00-14:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): računovodstvo

Kontakt: sado.puskarevic@untz.ba

Kabinet: 312

Konsultacije: ponedjeljak: 08:00-11:00, četvrtak: 14:00-16:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: safet.kozarevic@untz.ba

Kabinet: 56

Konsultacije: ponedjeljak: 12:00-14:00, utorak: 10:00-12:00, četvrtak: 15:00-16:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: sejfudin.zahirovic@untz.ba

Kabinet: 310

Konsultacije: utorak: 09:00-12:00, srijeda: 09:00-11:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Računovodstvo

Kontakt: selma.novalija@untz.ba

Kabinet: 314

Konsultacije: četvrtak: 10:00-15:00

Curriculum Vitae

Uža naučna oblast (katedra): Kvantitativna ekonomija

Kontakt: senad.fazlovic@untz.ba

Kabinet: 410

Konsultacije: utorak: 10:00-12:00, četvrtak: 16:00-17:00, 10:00-12:00

Curriculum Vitae

Uza naucna oblast (Katedra): Ekonomska teorija i politika

Kontakt: zijad.dzafic@untz.ba

Kabinet:

Konsultacije: Ponedjeljak: 10:00-14:00, Srijeda: 10:00-14:00

Curriculum Vitae