Rezultati provjera znanja studenata II ciklusa studija u ak. 2020/21. godini


Rezultati završnog ispita iz predmeta Poduzetnički menadžment (15.09.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (10.09.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (27.08.2021.)


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment neprofitnih organizacija (16.07.2021.)


Rezultati ispita iz predmeta Bankarski menadžment i finansijske usluge (15.07.2021.)


Evidencija rezultata studenata  iz predmeta Marketing informacioni sistem i primijenjena marketinška istraživanja (12.07.2021.)


Rezultati polaganja ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (09.07.2021.)


Evidencija postignutih rezultata studenata  iz predmeta Savremeni modeli odlučivanja u menadžmentu (01.07.2021.)


Rezultati ispita iz predmeta Bankarski menadžment i finansijske usluge (01.07.2021.)


Rezultati ispita iz predmeta Poslovni marketing (30.06.2021.)

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (25.06.2021.)

Rezultati ispita iz predmeta Organizacijska dinamika (24.05.2021.)

Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Marketing informacioni sistem i primijenjena marketinška istraživanja (23.04.2021.)

Rezultati polaganja ispita iz nastavnog predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (19.04.2021.)

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment preduzeća visokog rasta (16.04.2021.)

Rezultati iz predmeta Monetarna i fiskalna strategija (13.04.2021.)

Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Savremeni modeli odlučivanja u menadžmentu (25.03.2021.)

Rezultati ispita iz predmeta Bankarski menadžment i finansijske usluge (25.03.2021.)

Rezultati ispita iz predmeta Savremeni menadžment (24.03.2021.)

Rezultati ispita iz predmeta Savremeni koncepti liderstva (24.03.2021.)

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment preduzeća visokog rasta (24.03.2021.)

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja (24.03.2021.)


Rezultati ispitnih obaveza iz predmeta Strateško upravljanje markom (22.03.2021.)

Rezultati završnog ispita iz predmeta Marketing informacioni sistem i primijenjena marketinška istraživanja (16.03.2021.)

Rezultati završnog ispita iz predmeta Savremeni modeli odlučivanja u menadžmentu (16.03.2021.)

Rezultati završnog ispita iz predmeta Savremeni menadžment (16.03.2021.)

Rezultati završnog ispita iz predmeta Teorija i praksa liderstva (16.03.2021.)

Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Bankarski menadžment i finansijske usluge (15.03.2021.)

Rezultati ispita iz predmeta Strateško upravljanje markom (10.03.2021.)

Rezultati završnog ispita iz nastavnog predmeta Ekonomske integracije (04.03.2021.)

Rezultati predispitnih obaveza i predroka (nakon uvida u rad) iz predmeta Teorija i praksa liderstva (03.03.2021.)

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment preduzeća visokog rasta (23.02.2021.)


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Savremeni koncepti liderstva (23.02.2021.)


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Savremeni menadžment (23.02.2021.)


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Marketing informacioni sistem i primijenjena marketinška istraživanja (15.02.2021.)


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Savremeni modeli odlučivanja u menadžmentu (15.02.2021.)


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Strateško upravljanje markom (29.01.2021.)


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Savremeni modeli odlučivanja u menadžmentu (25.01.2021.)


Rezultati drugog testa iz predmeta Ekonomske integracije (14.01.2021.)


Rezultati ispita iz predmeta Savremeni koncepti liderstva (11.01.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Savremeni menadžment (11.01.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Teorija i praksa liderstva (11.01.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Politička ekonomija globalizacije (11.01.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Ekonomske integracije (17.12.2020.).