Programi II ciklusa-copy


Studijski programi II ciklusa namijenjeni su studentima koji žele nastaviti studij nakon okončanog I ciklusa i svima koji imaju interes za nadgradnju znanja iz oblasti ekonomije.

Studij se izvodi kao redovan studij, i nastava se realizira kroz dva studijska programa, studij Ekonomije u trajanju od jedne godine(60 ECTS) i studij Poslovne ekonomije u trajanju od dvije godine(120 ECTS).

Studijski programi su izrađeni u skladu sa nastojanjem Ekonomskog fakulteta da obezbijedi II ciklus visokog obrazovanja u skladu sa novim zahtjevima u privredi, javnom sektoru, neprofitnom sektoru i drgim sektorima po pitanju ekonomske struke.

Detaljne informacije o pojedinim studijskim programima možete pogledati na linkovima ispod.