Rezultati ispita studenata I ciklusa studija u zimskom semestru ak. 2019/20. godine


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija i organizacija računovodstva (18.02.2020.g.).


Pregled postignutih rezultata studenata iz predmeta Modeli odlučivanja u marketingu (18.02.2020.g.).


Pregled postignutih rezultata studenata iz predmeta Poslovna prognostika (18.02.2020.g.).


Pregled postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativni modeli u finansijama (18.02.2020.g.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Ekonomija Evrope (18.02.2020.g.).


Konačni rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (13.02.2020.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Turističke regije svijeta-MUT (13.02.2020.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika osiguranja (13.02.2020.g.).


Rezultati ispita, održanog 10.02.2020. godine, iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (13.02.2020.g.).


Zbirni rezultati iz predmeta Međunarodni marketing (12.02.2020.g.).


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Međunarodne finansije (12.02.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (12.02.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Marketing (11.02.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi marketing usluga – MUT (10.02.2020.g.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (10.02.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (10.02.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Troškovi i kalkulacije u turizmu – MUT (07.02.2020.g.).

Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (06.02.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna prognostika (06.02.2020.g.).

Bodovna lista iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (05.02.2020.g.).

Bodovna lista iz predmeta Upravljanje troškovima i kalkulacije (04.02.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcim(03.02.2020.g.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Planiranje i analiza poslovanja (03.02.2020.g.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Ekonomija Evrope (03.02.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (03.02.2020.g.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (31.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (31.01.2020.g.).

Bodovna lista iz predmeta Finansijsko računovodstvo (28.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Turističke regije svijeta-MUT (28.01.2020.g.).

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Marketing (28.01.2020.g.).

Rezultati završnog testa iz predmeta IT u turizmu (28.01.2020.g.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (27.01.2020.g.).

Rezultati bodovanja iz predmeta Marketing komuniciranje (27.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija i organizacija računovodstva (24.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Troškovi i kalkulacije u turizmu (24.01.2020.g.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (24.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno odlučivanje (23.01.2020.g.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (22.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija i organizacija računovodstva (22.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje troškovima i kalkulacije u turizmu (Menadžment u turizmu, 17.01.2020.g.).

Pregled ukupnih bodova (do završnog ispita) iz predmeta Ekonomija Evrope (16.01.2020.g.).

Rezultati ponovljenih parcijalnih testova iz predmeta Međunarodne finansije (16.01.2020.g.).

Rezultati bodovanja iz predmeta Turističke regije svijeta (Menadžment u turizmu, 14.01.2020.g.).

Rezultati bodovanja iz predmeta Marketing komuniciranje (14.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (13.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje troškovima i kalkulacije (10.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Operacijski menadžment (09.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (rezultati druge parcijale).

Rezultati ispita iz predmeta Poduzetništvo (06.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (rezultati drugog testa).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno odlučivanje (06.01.2020.g.).

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko izvještavanje (06.01.2020.g.)

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje troškovima i kalkulacije u turizmu  (studenti Menadžmenta u turizmu).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodne finansije (održanog 26.12.2019. godine).

Rezultati ispita iz predmeta Operacijski menadžment (održanog 24.12.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno odlučivanje (30.12.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (druga parcijala).

Bodovna lista iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (parcijalni test).

Rezultati drugog testa iz predmeta ICT u turizmu (27.12.2019.)

Rezultati ispita iz predmeta Marketing komuniciranje (druga parcijala).

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomija Evrope (održanog 18.12.2019. godine)

Rezultati ispita iz predmeta Operacijski menadžment (19.12.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Istraživanje turističkih tržišta (19.12.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno odlučivanje (19.12.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija i organizacija računovodstva (13.12.2019.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi marketing usluga (12.12.2019.g.)

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (održanog 03.12.2019.).

Rezultati prvog testa iz predmeta ICT u turizmu (održanog 06.12.2019.).

Rezultati iz predmeta Marketing komuniciranje (06.12.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Operacijski menadžment (26.11.2019.).

Rezultati parcijalnog dijela ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje.

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno odlučivanje (02.12.2019.).

Bodovna lista iz predmeta Finansijsko računovodstvo (26.11.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju (održanog 26.11.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u odlučivanju II (održanog 26.11.2019.).

Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta  Ekonomija Evrope (održanog 21.11.2019. godine).

Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodne finansije (održanog 21.11.2019. godine).


Rezultati ispitnih obaveza iz predmeta Poduzetništvo (20.11.2019. g.).


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje, održanog 05. 11. 2019. g.