Rezultati provjera znanja studenata I ciklusa studija u ak. 2020/21. godini


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Finansije (04.10.2021.).

Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima
(04.10.2021.).

Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (04.10.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Uvod u finansije (04.10.2021.).

Rezultati trećeg septembarskog ispitnog roka iz predmeta Međunarodna ekonomija (04.10.2021.).

Rezultati bodovanja iz predmeta Marketing komuniciranje (01.10.2021.).

Rezultati trećeg septembarskog ispitnog roka iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (01.10.2021.).

Rezultati trećeg septembarskog ispitnog roka iz predmeta Međunarodna ekonomija (01.10.2021.).

Rezultati studenta u ak. 2020/21. godini iz predmeta Finansijski menadžment II (01.10.2021.).

Rezultati studenta u ak. 2020/21. godini iz predmeta Finansijski menadžment (01.10.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Komparativni poreski sistemi (01.10.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (30.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (30.09.2021.).

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Turizmologija (PMF) (30.09.2021.).

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Menadžment (30.09.2021.).

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (30.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta E-poslovanje (28.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (27.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi poduzetništva (27.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (27.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (27.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (27.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Vrednovanje preduzeća (24.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Analiza finansijskih izvještaja (24.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Portfolio menadžment finansijskih institucija (24.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Finansije (24.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (24.09.2021.).

Bodovna lista iz predmeta Marketing (23.09.2021.).

Bodovna lista iz predmeta Marketing u turizmu (23.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (23.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija (23.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (23.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Komparativni finansijski sistemi (20.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Bankarstvo (20.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Uvod u finansije (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Poduzetništvo (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Poduzetništvo (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (MUT) (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (20.09.2021.).

Rezultati bodovanja iz predmeta Marketing komuniciranje (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Bankarsko poslovanje (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Veleprodajno i maloprodajno poslovanje (20.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno odlučivanje (17.09.2021.).

Rezultati studenta u ak. 2020/21. godini iz nastavnog predmeta Finansijski menadžment I i Finansijski menadžment II (17.09.2021.).

Rezultati studenta u ak. 2020/21. godini iz nastavnog predmeta Finansijski menadžment (17.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Komparativni poreski sistemi (17.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (17.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta E-poslovanje (17.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (16.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u odlučivanju II (16.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Istraživanje tržišta (16.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (10.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (09.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (09.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (09.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (09.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija (09.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (09.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodno poslovanje (09.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (08.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (08.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (08.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Uvod u metodologiju ekonomskih istraživanja (08.09.2021.).

Rezultati studenta iz predmeta Vrednovanje preduzeća (07.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (06.09.2021.).

Bodovna lista iz predmeta Marketing u turizmu (06.09.2021.).

Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (06.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (06.09.2021.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Planiranje i analiza poslovanja (06.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (06.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Marketing usluga (06.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Marketing u trgovini (06.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Uvod u finansije (06.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Komparativni finansijski sistemi (06.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Finansije (06.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (06.09.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Bankarstvo (06.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi marketing usluga (03.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (02.09.2021.).

Rezultati studenta u ak. 2020/21. godini iz predmeta Finansijski menadžment (01.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Marketing (01.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo javnog sektora (01.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (01.09.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (01.09.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta ICT u turizmu (19.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (19.07.2021.).

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (19.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (16.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (16.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna etika (16.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (16.07.2021.).

Bodovna lista iz predmeta Marketing (16.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (16.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Uvod u metodologiju ekonomskih istraživanja (16.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (16.07.2021.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (16.07.2021.).

Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (15.07.2021.).

Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (15.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodno poslovanje (15.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Finansije (15.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Osnovi finansijskog sistema (15.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (13.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Marketing usluga (13.07.2021.).

Rezultati usmenog ispita iz predmeta Poduzetništvo (13.07.2021.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Inovacije i poduzetničke vjestine (13.07.2021.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Menadžment (12.07.2021.).

Rezultati ispitnih obaveza iz predmeta Marketing u trgovini (12.07.2021.).

Bodovanje iz predmeta Markting komuniciranje (12.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (12.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Uvod u finansije (12.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Bankarstvo (12.07.2021.).

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Istraživanje tržišta (09.07.2021.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (08.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (08.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (08.07.2021.).

Rezultati studenata u akademskoj 2020/21. godini iz predmeta Analiza finansijskih izvještaja (08.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Uvod u metodologiju ekonomskih istraživanja (08.07.2021.).

Korigovani rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija (08.07.2021.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnove menadžmenta (08.07.2021.).

Rezultati ispitnih obaveza iz predmeta Osnove poduzetništva (08.07.2021.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (PMF) (08.07.2021.).

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Menadžment (08.07.2021.).

Rezultati junskog usmenog ispita iz predmeta Poduzetništvo (08.07.2021.).

Rezultati aprilskog usmenog ispita iz predmeta Poduzetništvo (08.07.2021.).

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poduzetništvo (08.07.2021.).

Rezultati završnog ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (08.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Digitalni mediji u turizmu (07.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata za ak. 2020/21. godinu iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (07.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata za ak. 2020/21. godinu iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (07.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (07.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu  iz predmeta Lične finansije (07.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (06.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Marketing (05.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (05.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (05.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (05.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata za ljetni semestar ak. 2020/21. godine iz predmeta Osnovi ekonomskih istraživanja (05.07.2021.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (02.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija i organizacija računovodstva (02.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Međunarodno računovodstvo (02.07.2021.).

Bodovanje iz predmeta Marketing komuniciranje (02.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Marketing u trgovini (01.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (01.07.2021.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovni marketing (01.07.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Marketing usluga (01.07.2021.).

Evidencija rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu  iz predmeta Portfolio menadžment finansijskih institucija (01.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu  iz predmeta Finansije (01.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (01.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu  iz predmeta Osnovi finansijskog sistema (01.07.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (01.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata studenata  iz predmeta Modeli odlučivanja u marketingu (01.07.2021.).

Rezultati studenta u akademskoj 2020/21 godini iz nastavnog predmeta Monetarna analiza (01.07.2021.).

Rezultati polaganja ispita iz nastavnog predmeta Istraživanje tržišta (01.07.2021.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi marketing usluga (01.07.2021.).

Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu  iz predmeta Uvod u finansije (25.06.2021.).

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (25.06.2021.).

Rezultati polaganja ispita iz nastavnog predmeta Poslovno odlučivanje  (25.06.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta E-poslovanje (25.06.2021.).

Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu  iz predmeta Bankarstvo (24.06.2021.).

Rezultati završnog testa iz predmeta Digitalni mediji u turizmu (22.06.2021.).

Rezultati predispitnih obaveza studenata iz predmeta Menadžment u turizmu (MUT) (21.06.2021.).

Rezultati predispitnih obaveza studenata iz predmeta Menadžment u turizmu (PMF) (21.06.2021.).

Preliminarni rezultati završnog ispita iz predmeta Menadžment malih i srednjih preduzeća (17.06.2021.).

Rezultati drugog parcijalnog testa  iz predmeta Međunarodna ekonomija (15.06.2021.).


Pregled bodova za predispitne obaveze iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (14.06.2021.).


Rezultati pismenog završnog ispita iz predmeta Međunarodni menadžment (11.06.2021.).


Bodovna lista iz predmeta Menadžment u turizmu (09.06.2021.).


Rezultati drugog testa iz predmeta Digitalni mediji u turizmu (08.06.2021.).


Rezultati apsolventskog ispitnog roka iz predmeta Ekonomski razvoj (07.06.2021.).


Evidencija uspješnosti studenata iz predmeta Ekonomski razvoj (07.06.2021.).


Evidencija uspješnosti studenata iz predmeta Ekonomika javnih preduzeća (07.06.2021.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (07.06.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing u trgovini (31.05.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing usluga (31.05.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (31.05.2021.).


Rezultati apsolventskog ispitnog roka  iz predmeta Međunarodne finansije (27.05.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna etika (20.05.2021.).


Rezultati drugog parcijalnog testa  iz predmeta Ekonomika javnih preduzeća (20.05.2021.).


Rezultati parcijalnog ispita  iz predmeta Menadžment ljudskih potencijala (17.05.2021.).


Rezultati drugog testa iz predmeta Poslovna informatika (11.05.2021.).


Rezultati prvog parcijalnog testa  iz predmeta Ekonomski razvoj (10.05.2021.).


Rezultati prvog parcijalnog testa  iz predmeta Ekonomika javnih preduzeća (10.05.2021.).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (10.05.2021.).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (10.05.2021.).


Rezultati drugog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (10.05.2021.).


Rezultati drugog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (10.05.2021.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (06.05.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (PMF) (05.05.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (MUT) (05.05.2021.).


Rezultati testa iz predmeta Osnovi organizacije (05.05.2021.).


Rezultati drugog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (05.05.2021.).


Rezultati aprilskog ispitnog roka  iz predmeta Osnovi poduzetništva (27.04.2021.).


Rezultati aprilskog ispitnog roka  iz predmeta Ekonomika javnih preduzeća i zavoda (23.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna etika (21.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna komunikacija (21.04.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Poslovna informatika (21.04.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (19.04.2021.).


Rezultati aprilskog ispitnog roka iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (16.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing (14.04.2021.).


Rezultati aprilskog ispitnog roka iz predmeta Međunarodna ekonomija (14.04.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (14.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (13.04.2021.).


Rezultati studenata sa završnim testom iz predmeta Analiza finansijskih izvještaja (13.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing u trgovini (13.04.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Marketing usluga (13.04.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (13.04.2021.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (13.04.2021.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi marketing usluga (13.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (13.04.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Digitalni mediji u turizmu (13.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodne finansije (12.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (12.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (09.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (09.04.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodne finansije (08.04.2021.).


Rezultati bodovanja iz predmeta Marketing komuniciranje (06.04.2021.).


Rezultati bodovanja iz predmeta Marketing kumuniciranje (22.03.2021.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Poduzetništvo (16.03.2021.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poduzetništvo (16.03.2021.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Osnove menadžmenta (11.03.2021.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Osnovi poduzetništva (11.03.2021.).


Rezultati završnog testa održanog ICT u turizmu (10.03.2021.).


Rezultati studenata iz predmeta Analiza finansijskih izvještaja (05.03.2021.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Menadžment (05.03.2021.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Osnove menadžmenta (03.03.2021.).


Zbirni rezultati iz predmeta Poduzetništvo u turizmu (03.03.2021.).


Rezultati bodovanja iz predmeta Marketing komuniciranje (03.03.2021.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Međunarodni marketing (26.02.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (25.02.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi marketing usluga (25.02.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (25.02.2021.).


Rezultati drugog februarskog ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (25.02.2021.).


Rezultati usmenog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (24.02.2021.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Poslovna prognostika (24.02.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Razvoj menadžerskih vještina (24.02.2021.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (23.02.2021.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (23.02.2021.).


Rezultati iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (22.02.2021.).


Rezultati testova iz predmeta Međunarodna Ekonomija (22.02.2021.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Menadžment (19.02.2021.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnove menadžmenta (19.02.2021.).


Rezultati testova iz predmeta Međunarodna ekononomija (19.02.2021.).


Rezultati februarskog ispitnog roka iz predmeta Nacionalna ekonomija (17.02.2021.).


Pregled bodovanja iz predmeta Marketing komuniciranje (17.02.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (16.02.2021.).


Zbirni pregled rezultata iz predmeta Strateški menadžment (16.02.2021.).


Rezultati januarskog ispitnog roka  iz predmeta Ekonomika javnih preduzeća (16.02.2021.).


Rezultati studenata iz predmeta Upravljanje javnim dugom (16.02.2021.).


Rezultati studenata iz predmeta Analiza finansijskih izvještaja (16.02.2021.).


Rezultati studenata iz predmeta Berze i berzansko poslovanje (16.02.2021.).


Rezultati završnog testa iz predmeta ICT u turizmu (15.02.2021.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Poslovna prognostika (15.02.2021.).


Rezultati februarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (15.02.2021.).


Zbirni rezultati iz predmeta Međunarodni marketing (12.02.2021.g.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (12.02.2021.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi marketing usluga (12.02.2021.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (12.02.2021.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva (12.02.2021.g.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (12.02.2021.g.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (10.02.2021.g.).


Rezultati januarskog ispitnog roka iz nastavnog predmeta Nacionalna ekonomija (09.02.2021.g.).


Rezultati završnog roka iz predmeta Međunarodne finansije (08.02.2021.g.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Ekonomija Evrope (08.02.2021.g.).


Zbirni rezultati za predmet Strateški menadžment u turizmu – nakon uvida u radove bit će objavljeni i konačni rezultati (05.02.2021.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Troškovi i kalkulacije u turizmu (05.02.2021.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (04.02.2021.g.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnove poduzetništva (02.02.2021.g.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnove menadžmenta (02.02.2021.g.).


Rezultati bodovanja iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (27.01.2021.g.).


Rezultati bodovanja iz predmeta Osnovi marketing usluga (27.01.2021.g.).


Rezultati drugog testa iz predmeta ICT u turizmu (22.01.2021.g.).


Rezultati popravnih parcijalnih testova iz predmeta Ekonomija Evrope (21.01.2021.g.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (20.01.2021.g.).


Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (20.01.2021.g.).


Rezultati bodovanja iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (15.01.2021.g.).


Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta Ekonomija Evrope (12.01.2021.g.).


Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Razvoj menadžerskih vještina (12.01.2021.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (12.01.2021.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Nacionalna ekonomija (11.01.2021.g.).


Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (31.12.2020.).


Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (30.12.2020.).


Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta Marketing komuniciranje (30.12.2020.).


Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Osnove menadžmenta (28.12.2020.).


Rezultati pismenog ispita iz predmeta Poduzetništvo (23.12.2020.).


Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Osnovi poduzetništva (18.12.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza studenata iz predmeta Osnovi marketing usluga (18.12.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza studenata iz predmeta Strateško upravljanje markom (17.12.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza studenata iz predmeta Međunarodni marketing (14.12.2020.).


Rezultati novembarskog apsloventskog ispitnog roka iz predmeta Ekonomika javnih preduzeća (07.12.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza studenata iz predmeta Osnovi mikroekonomije (I godine Poslovne ekonomije) (07.12.2020.).


Rezultati predispitnih obaveza studenata iz predmeta Ekonomika turizma (I godine Menadžmenta u turizmu) (07.12.2020.).


Rezultati parcijalnog testa iz predmeta Međunarodne finansije (07.12.2020.).


Rezultati parcijalnog testa iz predmeta Ekonomija Evrope (07.12.2020.).


Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Marketing komuniciranje (26.11.2020.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (19.11.2020.).