Rezultati provjera znanja studenata I ciklusa studija u ak. 2021/22. godini


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Ekonomija Evrope (26.11.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (26.11.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Primjena IT i interneta u poslovanju (19.11.2021.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom testu iz predmeta Finansijski menadžment (08.11.2021.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom testu iz predmeta Kvantitativni poreski sistemi (08.11.2021.).


Rezultati studenata iz predmeta Vrednovanje preduzeća (08.11.2021.).