Rezultati provjera znanja studenata I ciklusa studija u ak. 2021/22. godini


Rezultati socijalnog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (30.09.2022.)


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (30.09.2022.)


Rezultati 2. septembarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (30.09.2022.)


Rezultati ispita iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (30.09.2022.)


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (30.09.2022.)


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (30.09.2022.)


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Osnove finansija (30.09.2022.)


Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (30.09.2022.)


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (30.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing (29.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing komuniciranje (29.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (29.09.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (29.09.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (29.09.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (29.09.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (28.09.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (28.09.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (26.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu – PMF (26.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi organizacije (26.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing komuniciranje (22.09.2022.).


Rezultati 2. septembarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (22.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing u turizmu – PMF (22.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta (22.09.2022.).


Rezultati za završni ispit i predispitne obaveze iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (22.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (22.09.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (22.09.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (21.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u finansije (21.09.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Osnove finansija (21.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi platnog i poreskog sistema (21.09.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (21.09.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (20.09.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna korespondencija i uredsko poslovanje (19.09.2022.).


Rezultati 2. septembarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodne finansije (19.09.2022.).


Rezultati 2. septembarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (19.09.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (15.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing (15.09.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Inovacije i poduzetničke vještine (08.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi organizacije (08.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (08.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u finansije (05.09.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (05.09.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (05.09.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (05.09.2022.).


Rezultati 1. septembarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (05.09.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Osnove finansija (05.09.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (31.08.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (31.08.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih potencijala (31.08.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi  (31.08.2022.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (30.08.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (30.08.2022.).


Rezultati 1. septembarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodne finansije (29.08.2022.).


Rezultati 1. septembarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (29.08.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (25.08.2022.).


Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Osnovi organizacije (22.07.2022.).


Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (21.07.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (20.07.2022.).


Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodne finansije (20.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Veleprodajno i maloprodajno poslovanje (20.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje prodajom i pregovaranje (20.07.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Osnove finansija (20.07.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Uvod u finansije (20.07.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (20.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (19.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo I (18.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (18.07.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (18.07.2022.).


Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (18.07.2022.).


Rezultati julskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodne finansije (18.07.2022.).


Rezultati iz predmeta Menadžment u turizmu (15.07.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Modeli odlučivanja u marketingu (15.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Komparativni finansijski sistemi (15.07.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Osnovi finansijskog sistema (15.07.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (15.07.2022.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (14.07.2022.).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (14.07.2022.).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (14.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (08.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (05.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u finansije (05.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (05.07.2022.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (05.07.2022.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (05.07.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (04.07.2022.).


Evidencija uspješnosti studenata na predispitnim i ispitnim obavezama iz predmeta Ekonomika javnih preduzeća (04.07.2022.).


Evidencija uspješnosti studenata na predispitnim i ispitnim obavezama iz predmeta Ekonomska politika (04.07.2022.).


Rezultati iz predmeta Međunarodni marketing (04.07.2022.).


Rezultati parcijale iz predmeta Menadžment u turizmu – PMF (01.07.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (01.07.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Finansijski menadžment (30.06.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Osnove finansija (30.06.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (30.06.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Osnovi finansijskog sistema (30.06.2022.).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (30.06.2022.).


Rezultati iz predmeta Menadžment u turizmu – PMF (29.06.2022.).


Rezultati iz predmeta Menadžment u turizmu (29.06.2022.).


Rezultati iz predmeta Menadžment (29.06.2022.).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodno poslovanje (28.06.2022.).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodne finansije (28.06.2022.).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (28.06.2022.).


Rezultati junskog ispitnog termina iz predmeta Ekonomija Evrope (28.06.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (28.06.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna etika (28.06.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna korespondencija (28.06.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (28.06.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Modeli odlučivanja u marketingu (23.06.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Uvod u metodologiju ekonomskih istraživanja (23.06.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Investicijski menadžment u turizmu  (23.06.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (22.06.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (22.06.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje – konačni (22.06.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje – t1 i t2/zbirno (22.06.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing usluga (22.06.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing u trgovini (21.06.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (21.06.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje prodajom i pregovaranjem (20.06.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta E-marketing (20.06.2022.).


Rezultati parcijale iz predmeta Menadžment u turizmu – Prirodno-matematički fakultet, odsjek Turizmologija (17.06.2022.).


Rezultati studentskih obaveza iz predmeta Osnovi organizacije (17.06.2022.).


Rezultati studentskih obaveza iz predmeta Menadžment u turizmu (17.06.2022.).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (13.06.2022.).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Poslovna ekonomija (13.06.2022.).


Rezultati do završnog ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija (13.06.2022.).


Rezultati testa 2 i kviza 2 iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (13.06.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (09.06.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodno poslovanje (09.06.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Evropske ekonomske integracije (08.06.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodni menadžment (08.06.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Ekonomija energije (08.06.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing usluga (07.06.2022.).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (31.05.2022.).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (31.05.2022.).


Rezultati drugog i ponovljenog prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodno poslovanje (31.05.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (30.05.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (26.05.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna korespondencija (24.05.2022.).


Rezultati drugog testa iz predmeta Poslovna informatika (23.05.2022.).


Rezultati parcijalnog ispita (zadaci) iz predmeta Finansijsko računovodstvo (23.05.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing u trgovini (17.05.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Vrednovanje preduzeća (16.05.2022.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (09.05.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing usluga (06.05.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi marketinga (06.05.2022.).


Rezultati prvog testa iz predmeta E-marketing (30.04.2022.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Upravljanje prodajom i pregovaranje (30.04.2022.).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija (29.04.2022.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (27.04.2022.).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodno poslovanje (27.04.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poduzetništvo (24.04.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Menadžment (24.04.2022.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (22.04.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna korespondencija (22.04.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna korespondencija (21.04.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (21.04.2022.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Poslovna informatika (20.04.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna etika (20.04.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (18.04.2022.).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (17.04.2022.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (15.04.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing u trgovini (14.04.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (12.04.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (11.04.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodne finansije (08.04.2022.).


Rezultati aprilskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (08.04.2022.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (08.04.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (08.04.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija – Turizmologija (03.03.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija Menadžment u turizmu (03.03.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Poslovna prognostika (02.03.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Poslovne finansije (02.03.2022.).


Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Analiza finansijskih izvještaja (02.03.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Finansijski menadžment (02.03.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Menadžment (28.02.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (28.02.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (28.02.2022.).


Rezultati februarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (28.02.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija i uredsko poslovanje (28.02.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (25.02.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (24.02.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Poduzetništvo (24.02.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta (24.02.2022.).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta (24.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Osnovi marketing usluga (24.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Strateški menadžment (23.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Organizacija (23.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Strateški menadžment u turizmu (23.02.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija (22.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Osnovi marketing usluga (21.02.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Ekonomija Evrope (21.02.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodne finansije (21.02.2022.).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (17.02.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Primjena IT i Interneta u poslovanju (17.02.2022.).


Korigovani rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Poduzetništvo (15.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Menadžment (15.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Poduzetništvo (15.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Osnovi menadžmenta (15.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Strateški menadžment u turizmu (15.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Strateški menadžment (09.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Strateški menadžment (09.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza studenata iz predmeta Strateški menadžment u turizmu (09.02.2022.).


Evidencija postignutih rezultata studenata iz predmeta Poslovna prognostika (09.02.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija i uredsko poslovanje (07.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Vrednovanje preduzeća (07.02.2022.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom testu iz predmeta Finansijski menadžment (07.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (04.02.2022.).


Rezultati januarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (04.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Islamska ekonomija i finansije (03.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Investicije (03.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Poslovanje s EU (03.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (03.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Osnovi marketing usluga (03.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (02.02.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (02.02.2022.).


Rezultati januarskog ispitnog termina iz predmeta Ekonomija Evrope (01.02.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodne finansije (31.01.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (31.01.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (31.01.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (31.01.2022.).


Rezultati (pred)ispitnih obaveza iz predmeta Osnovi platnog i poreskog sistema (31.01.2022.).


Rezultati januarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (28.01.2022.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Primjena IT i Interneta u poslovanju (27.01.2022.).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Planiranje i analiza poslovanja (27.01.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovanje turističkih agencija Menadžment u turizmu (24.01.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poslovanje turističkih agencija Turizmologija (24.01.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poduzetništvo (24.01.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment (24.01.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi menadžmenta (20.01.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (18.01.2022.).


Korigovani rezultati iz predmeta Upravljanje odnosima sa kupcima (18.01.2022.).


Korigovani rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodni marketing (18.01.2022.).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poduzetništvo (18.01.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija i uredsko poslovanje (17.01.2022.).


Rezultati obaveza studenata iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (17.01.2022.).


Rezultati obaveza studenata iz predmeta Upravljanje odnosima sa kupcima (17.01.2022.).


Ukupni bodovi do završnog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (12.01.2022.).


Ukupni bodovi do završnog ispita iz predmeta Ekonomija Evrope (12.01.2022.).


Rezultati drugog testa iz predmeta Primjena IT i Interneta u poslovanju (10.01.2022.).


Rezultati ispita iz predmeta Bankarstvo (06.01.2022.).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodne finansije (31.12.2021.).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Ekonomija Evrope (31.12.2021.).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (31.12.2021.).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Osnovi menadžmenta (31.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (29.12.2021.).


Rezultati apsolventskog ispita iz predmeta Međunarodni marketing (29.12.2021.).


Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Menadžment (23.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Razvoj menadžerskih vještina (17.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (17.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa u turizmu (17.12.2021.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom testu iz predmeta Komparativni poreski sistemi (17.12.2021.).


Rezultati studenta iz nastavnog predmeta Vrednovanje preduzeća (17.12.2021.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom testu iz predmeta Finansijski menadžment (17.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje odnosima s kupcima (07.12.2021.).


Rezultati apsolventskog ispita iz predmeta Međunarodni marketing (07.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna komunikacija uredsko poslovanje (06.12.2021.).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodne finansije (06.12.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing komuniciranje (01.12.2021.).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (30.11.2021.).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (26.11.2021.).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Ekonomija Evrope (26.11.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje (26.11.2021.).


Rezultati prvog testa iz predmeta Primjena IT i interneta u poslovanju (19.11.2021.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom testu iz predmeta Finansijski menadžment (08.11.2021.).


Evidencija postignutih rezultata na predispitnim obavezama i završnom testu iz predmeta Kvantitativni poreski sistemi (08.11.2021.).


Rezultati studenata iz predmeta Vrednovanje preduzeća (08.11.2021.).