Centri


Ekonomski fakultet u skladu sa svojom misijom posvećen je kontinuiranom razvoju naučno-istraživačkog rada, saradnje sa privredom, razvoju cjeloživotnog učenja i drugim aktivnostima koje nameću savremeni trenodvi u okruženju i visokom obrazovanju. Kako bi se doprinjelo unaprjeđenju znanja i vještina sadašnjih i bišvih studenata i drugih zainteresiranih građana i podspješila njihova zapošljivost, ali i uspjelo u razvijanju društva temeljenog na znanju i cjeloživotnom učenju Ekonomski fakultet planira osnovati različite centre čija će misija biti pružanje novih znanja i razvijanje postojećih znanja iz područja ekonomije studenima, poslovnim ljudima, stručnjacima, zainteresiranim pojedincima, razvoj poduzetništva i biznisa, intenziviranje istraživačkog rada i drugo.

Više o centrima uskoro…..