Rezultati provjera znanja studenata I ciklusa studija u ak. 2023/24. godini


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Ponašanje potrošača (23.04.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta E-marketing (23.04.2024).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (22.04.2024).


Rezultati prvog testa iz predmeta Digitalna ekonomija (19.04.2024).


Bodovna lista iz predmeta Marketing usluga (18.04.2024).


Rezultati prvog testa iz predmeta Digitalni mediji u turizmu (18.04.2024).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Politika međunarodne trgovine (17.04.2024).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (17.04.2024).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Modeli odlučivanja u marketingu (17.04.2024).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Javne finansije (15.04.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (15.04.2024).


Izvještaj o realizaciji ispitnih termina kod prof. dr. Samire Dedić (15.04.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (12.04.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (11.04.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Marketing u trgovini (11.04.2024).


Bodovna lista iz predmeta Osnovi marketinga (11.04.2024).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (11.04.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje (11.04.2024).


Bodovna lista iz predmeta Marketing u turizmu (09.04.2024).


Bodovna lista iz predmeta Marketing u turizmu – PMF (09.04.2024).


Bodovna lista iz predmeta Brendiranje i menadžment turističkih destinacija (09.04.2024).


Rezultati polaganja ispita Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju (09.04.2024).


Zbirna tabela sa bodovima na nastavnom predmetu Organizacija (08.04.2024).


Rezultati (nakon aprilskog roka) iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (08.04.2024).


Rezultati aprilskog ispitnog termina iz predmeta Ekonomija Evrope (08.04.2024).


Rezultati aprilskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (08.04.2024).


Obavijest o ispitnim terminima kod prof. dr. Sabine Đonlagić Alibegović (08.04.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Osnove finansija (08.04.2024).


Rezultati usmenog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (05.04.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Evropske ekonomske integracije (05.04.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni menadžment (05.04.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Poduzetništvo (04.04.2024).


Rezultati prvog testa iz predmeta Poslovna informatika (04.04.2024).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (04.04.2024).


Rezultati aprilskog ispitnog roka iz predmeta Međunarodna ekonomija (03.04.2024).


Rezultati prvog pismenog testa iz predmeta Investicijski menadžment u turizmu (03.04.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing komuniciranje (02.04.2024).


Rezultati studenta u ak. 2023/24. godini iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (01.04.2024).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (01.04.2024).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (29.03.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Rizik menadžment i osiguranje (29.03.2024).


Rezultati apsolventskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (29.03.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (28.03.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Marketing (26.03.2024).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Kvantitativne metode u računovodstvu i reviziji (22.03.2024).


Evidencija postignutih rezultata iz predmeta Kvantitativne metode u finansijama (18.03.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Makroekonomija (05.03.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje nabavom i prodajom (04.03.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi međunarodnog marketinga (04.03.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovno pravo (27.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (26.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni marketing (26.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Poslovna korespondencija (26.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Vrednovanje preduzeća (24.02.2024).


Rezultati studenta u ak. 2023/24. godini iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (22.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva (21.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Osnove finansija (21.02.2024).


Evidencija rezultata predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Finansijski menadžment (21.02.2024).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (21.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (21.02.2024).


Bodovna lista iz predmeta Brendiranje i menadžment turističkih destinacija (20.02.2024).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (20.02.2024).


Rezultati ispitnih obaveza iz predmeta Veleprodajno i maloprodajno poslovanje (20.02.2024).


Rezultati završnog testa iz predmeta Elektronsko poslovanje (20.02.2024).


Rezultati drugog ispitnog termina iz predmeta Ekonomske sociologije (20.02.2024).


Rezultati prvog januarsko-februarskog ispitnog termina iz predmeta Ekonomske sociologije (20.02.2024).


Rezultati popravnog ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta (19.02.2024).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Poduzetništvo (19.02.2024).


Rezultati februarskog ispitnog termina iz predmeta Ekonomija Evrope (19.02.2024).


Preliminarni rezultati ispita iz predmeta Ekonomska sociologija (19.02.2024).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Menadžment u turizmu (19.02.2024).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (16.02.2024).


Rezultati februarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (16.02.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje nabavom i prodajom (15.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi finansijskog sistema (15.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (14.02.2024).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (13.02.2024).


Rezultati pismenog testa iz predmeta Islamska ekonomija i finansije (12.02.2024).


Rezultati završnog testa iz predmeta Investicije (12.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Vrednovanje preduzeća (08.02.2024).


Rezultati završnog testa iz predmeta Primjena IKT u turizmu (06.02.2024).


Rezultati studenta u ak. 2023/24. godini iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (05.02.2024).


Zbirni rezultati iz predmeta Organizacija (05.02.2024).


Zbirni rezultati iz predmeta Strateški menadžment (05.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (05.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi platnog i poreskog sistema (05.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Osnove finansija (01.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Menadžment (01.02.2024).


Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Međunarodni marketing (01.02.2024).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Poduzetništvo (01.02.2024).


Evidencija rezultata predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Finansijski menadžment (01.02.2024).


Rezultati januarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija i turizam (01.02.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva (31.01.2024).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta (31.01.2024).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (31.01.2024).


Bodovna lista iz predmeta Brendiranje i menadžment turističkih destinacija (30.01.2024).


Rezultati završnog testa iz predmeta Poslovna informatika (30.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje nabavom i prodajom (30.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi međunarodnog marketinga (30.01.2024).


Rezultati ispitnih obaveza iz predmeta Marketing planiranje (30.01.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Ekonomska i demografska statistika u turizmu (30.01.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo (29.01.2024).


Bodovna lista iz predmeta Osnovi promocije i odnosa sa javnošću (29.01.2024).


Rezultati drugog testa iz predmeta Internet marketing (29.01.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Liderstvo (29.01.2024).


Preliminarni rezultati ispita iz predmeta Ekonomska sociologija (29.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Veleprodajno i maloprodajno poslovanje (29.01.2024).


Rezultati završnog ispita iz predmeta Međunarodne finansije (26.01.2024).


Rezultati januarskog ispitnog termina iz predmeta Ekonomija Evrope (26.01.2024).


Rezultati januarskog ispitnog termina iz predmeta Međunarodna ekonomija (26.01.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (25.01.2024).


Evidencija rezultata predispitnih obaveza i završnog ispita iz predmeta Vrednovanje preduzeća (25.01.2024).


Bodovna lista iz predmeta Marketing (25.01.2024).


Konačni rezultati uspjeha studenata na (pred)ispitnim obavezama iz predmeta Planiranje i analiza poslovanja (25.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Poduzetništvo (25.01.2024).


Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza iz predmeta Razvoj menadžerskih vještina (24.01.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Troškovi i kalkulacije u turizmu (24.01.2024).


Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza iz predmeta Marketing komuniciranje (23.01.2024).


Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza iz predmeta Osnovi ekonomije (23.01.2024).


Preliminarni rezultati predispitnih obaveza i predroka iz predmeta Menadžment (22.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Veleprodajno i maloprodajno poslovanje (19.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment (16.01.2024).


Rezultati drugog parcijalnog ispita i predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi menadžmenta (16.01.2024).


Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Međunarodni marketing (15.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Marketing planiranje (14.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Vrednovanje preduzeća (14.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Finansijski menadžment (14.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi međunarodnog marketinga (14.01.2024).


Evidencija predispitnih obaveza iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rezultatima (12.01.2024).


Rezultati ponovljenog testa iz predmeta Ekonomija Evrope (11.01.2024).


Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza iz nastavnog predmeta Nacionalna ekonomija (09.01.2024).


Evidencija rezultata iz predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi platnog i poreskog sistema (08.01.2024).


Evidencija bodova iz predispitnih obaveza iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (05.01.2024).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje nabavom i prodajom (04.01.2024).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodne finansije (04.01.2024).


Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Ekonomija Evrope (03.01.2024).


Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Finansijski menadžment (02.01.2024).


Rezultati prvog testa iz predmeta Finansijskog menadžmenta (02.01.2024).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta (29.12.2023).


Rezultati prvog testa iz predmeta Primjena IKT u turizmu (29.12.2023).


Rezultati drugog testa iz predmeta Internet marketing (28.12.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (28.12.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Komparativni fiskalni sistemi (27.12.2023).


Bodovna lista iz predmeta Osnovi promocije i odnosa s javnošću (26.12.2023).


Pregled dijela predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi platnog i poreskog sistema (22.12.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Upravljanje nabavom i prodajom (19.12.2023).


Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Razvoj menadžerskih vještina (14.12.2023).


Evidencija postignutih rezultata na drugom testu iz predmeta Vrednovanje preduzeća (14.12.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi marketing usluga (13.12.2023).


Bodovna lista iz predmeta Brendiranje i menadžment turističkih destinacija (13.12.2023).


Bodovna lista iz predmeta Marketing komuniciranje (13.12.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Veleprodajno i maloprodajno poslovanje (01.12.2023).


Evidencija postignutih rezultata na prvom parcijalnom ispitu iz predmeta Finansijski menadžment (04.12.2023).


Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Međunarodni marketing (01.12.2023).


Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment (30.11.2023).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Ekonomija Evrope (30.11.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (30.11.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (30.11.2023).


Rezultati apsolventskog ispita iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (28.11.2023).


Rezultati nakon Apsolventskog ispitnog roka (Novembar) iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (28.11.2023).


Rezultati prvog testa (nakon uvida) iz predmeta Vrednovanje preduzeća (27.11.2023).


Rezultati prvog testa (nakon uvida) iz predmeta Analiza i upravljanje finansijskim rizicima (27.11.2023).


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodne finansije (27.11.2023).


Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta (27.11.2023).


Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Poslovanje turističkih preduzeća – Turizmologija (27.11.2023).


Rezultati prvog testa iz predmeta Internet marketing (23.11.2023).


Rezultati prvog testa iz predmeta Primjena IKT u turizmu (13.11.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko poslovanje turističkih preduzeća (07.11.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment (01.11.2023).


Rezultati završnog testa iz predmeta Menadžment informacioni sistemi (01.11.2023).


Rezultati nakon apsolventskog ispitnog roka iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu (31.10.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (31.10.2023).


Rezultati apsolventskog ispitnog roka iz predmeta Računovodstvo (31.10.2023).


Rezultati ispita iz predmeta Finansijska tržišta i institucije (31.10.2023).


Rezultati apsolventskog ispitnog roka iz predmeta Računovodstvo (30.10.2023).