Programi II ciklusa


Studijski programi II ciklusa su namijenjeni studentima koji žele nastaviti studij nakon okončanog I ciklusa i svima koji imaju interes za nadgradnju znanja iz oblasti ekonomije.

Studij se izvodi kao redovan studij i nastava se realizira kroz tri studijska programa:

  1. Ekonomija je postdiplomski studij u trajanju od jedne godine (60 ECTS),
  2. Poslovna ekonomija je postdiplomski studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS) i
  3. Menadzment u turizmu je postdiplomski studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS).

Studijski programi su izrađeni u skladu sa opredjeljenjem Ekonomskog fakulteta da obezbijedi II ciklus visokog obrazovanja u skladu sa novim zahtjevima u privredi, javnom sektoru, neprofitnom sektoru i drugim sektorima u domenu ekonomske nauke i struke.