Diplomski rad na Ekonomskom fakultetu prva u generaciji odbranila studentica Jasmina Kavgić


Danas (2. juli 2018.) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli upriličena je odbrana diplomskog rada studentice generacije Jasmine Kavgić.

Jasmina Kavgić iz Srebrenika je prva u svojoj generaciji odbranila diplomski rad i jedina koja je u Tuzlanskom kantonu ostvarila prosjek 10,00, na osnovu čega je prošle godine proglašena najboljom studenticom na Tuzlanskom kantonu.

Njen diplomski rad nosi naslov: “Organizacija računovodstvenog nadzora u preduzećima”.

Mentor rada je bio: Dr. sc. Sado Puškarević, red. prof.

Diplomski rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu:

Dr. sc. Sead Omerhodžić, red. prof. – predsjednik Komisije

Dr. sc. Sado Puškarević, red. prof. – mentor i

Dr. sc. Amra Gadžo, doc. – član

Našoj Jasmini čestitamo na stečenom zvanju i želimo joj puno, puno uspjeha u daljem životu i radu!