Dopuna “Javnog poziva za obavljanje pripravničkog staža ili volontiranje u struci i organiziranje prakse za studente i đake”


Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine oglašava dopunu “Javnog poziva za obavljanje pripravničkog staža ili volontiranje u struci i organiziranje prakse za studente i đake”, objavljenog dana 10.01.2017. godine.

Javni poziv se dopunjava kako slijedi:

1. Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni dostaviti:

–  neovjerenu kopiju fakultetske diplome,

–  potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena (original ili neovjerena kopija),

– dokaz da su kandidati osigurali potrebna finansijska sredstva za finansiranje navedenog pripravničkog staža/volontiranja od strane davaoca sredstava (uvjerenje ili potvrda davaoca sredstava ili već zaključen zaseban ugovor o stručnom osposobljavanju između davaoca sredstava i pripravnika/volontera (original ili neovjerena kopija).

2. Finansiranje      

– Davaoci sredstava za finansiranje pripravničkog staža/volontiranja mogu biti sva pravna lica i obrtnici (samostalni privrednici).

– Pripravnik/volonter ne može lično finansirati pripravnički staž/volontiranje, ali je dužan sredstva za finansiranje pripravničkog staža/volontiranja osigurati kod poslodavca – pravnog lica ili obrtnika.

3. Javni poziv ostaje otvoren do daljnjeg, odnosno do prijema traženog broja izvršilaca za obavljanje pripravničkog staža/volontiranja.

4. Na osnovu člana 34. Zakona o radu, sa kandidatima koji ispune naprijed navedene uslove i budu izabrani za obavljanje pripravničkog staža/volontiranje u Poreznoj upravi Federacije BiH zaključit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa između: poslodavca, pripravnika/volontera i Porezne uprave Federacije BiH kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, a naročito: mjesto i vrijeme obavljanja pripravničkog staža/volontiranja, poslovi koji će se obavljati, praćenje rada od strane mentora, ostala prava i obaveze pripravnika/volontera i Porezne uprave Federacije BiH, kao i način izvještavanja poslodavca.

Više…