Ekonomski fakultet potpisao ugovor o saradnji sa Sparkasse Bankom


Danas, 12. 2. 2018. godine, u Dekanatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održan je sastanak dekanice Ekonomskog fakulteta dr. sc. Ermine Smajlović, vanr. prof. i koordinatora za studentsku praksu mr. sc. Mensura Herića, viši ass. sa predstavnicima Sparkasse Bank – Mirjanom Crvenković, voditeljicom poslovnice Tuzla i Mersihom Sarajlić, ličnim bankarom.

Kao rezultat ovog sastanka studenti Ekonomskog fakulteta uskoro će imati priliku da obavljaju redovnu stručnu praksu u poslovnicama Sparksse Banke.