Predavanje prof. Sülejmana Barutçua o mobilnom marketingu


Gostujući profesor Sülejman Barutçu sa Pamukkale University (Turska), u okviru Erasmus+mobilnosti nastavničkog osoblja i studenata, održao je danas (8. maj 2018. godine) predavanje o mobilnom marketingu studentima 2. godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u okviru predmeta “Marketing”.