Potpisan ugovor o stručnoj praksi studenata Ekonomskog fakulteta u Sberbanci BH d.d.


Danas (ponedjeljak, 15. 10. 2018. godine) je u 10 sati u Dekanatu Ekonomskog fakulteta održan sastanak menadžmenta Fakulteta sa predstavništvom Sberbake BH d.d., te potpisivanje ugovora o saradnji i obavljanju studentske prakse studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u Sberbanci BH d.d.

Ugovor je ispred Ekonomskog fakulteta potpisala dr.sc. Ermina Smajlović, vanr. prof., dekan Fakulteta, a ispred Sberbanke BH d.d. gospodin Nevres Hadžić, direktor Sberbanke BH d.d. za Regiju Tuzla te gospođa Mirela Selimović-Arnautović, direktorica Poslovnice Tuzla 1 i gospodin Bojan Lukić, direktor poslovnice Tuzla 2. Ispred studenta Ekonomskog fakulteta sastanku su prisustvovali studenti Arijana Minov i Nisad Karabegović.

Nakon ovog sastanka, u 10.15 h, održana je i prezentacija stručne prakse za studente našeg fakulteta.

Na temelju potpisanog Ugovora Sberbanka Bh d.d. će studentima omogućiti uslove za obavljanje prakse, kao i korišćenje poslovnih informacija, poslovnih knjiga i isprava, uvid u tehnike poslovnih komunikacija, rada i poslovanja koje Banka koristi, kako bi svaki student mogao uspješno da obavi praksu.