Termini međuispitnih konsultacija


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
TERMINI KONSULTACIJA IZMEĐU ISPITA ZA STUDENTE EKONOMSKOG FAKULTETA
Redni broj Predmetni nastavnik Dan i vrijeme konsultacija
1 Dr.sc. Hajro Kofrc, vanr. Prof Svaki radni dan od 11 do 12
2 Dr.sc. Sejfudin Zahirović, red. Prof. ponedjeljak 8-11, petak 9-11
3 Dr.sc. Bahrija Umihanić, red. Prof. ponedjeljak 10-12
4 Dr. Sc. Senad Fazlović, red. Prof. ponedjeljak 14
5 Dr.sc. Merim Kasumović, vanr. Prof. ponedjeljak 14-16, utorak 12-14
6 Dr.sc. Emira Kozarević, vanr. Prof. ponedjeljak 12-16
7 Dr.sc. Adisa Delić, vanr. prof. ponedjeljak 09-13
8 Dr.sc. Senija Nuhanović, vanr. Prof. ponedjeljaki utorak 10-12
9 Dr.sc. Sado Puškarević, red. Prof. ponedjeljak i četvrtak  10-12
10 Dr.sc. Sead Omerhodžić, red. Prof. ponedjeljak 8-11
11 Dr.sc. Mustafa Sinanagić, red. Prof. ponedjeljak i četvrtak 12-14
12 Dr.sc. Beriz Čivić, vanr. Prof. ponedjeljak 13-16
13 Dr. Sc. Selma Novalija Islambegović, vanr. Prof. ponedjeljak 12-14
14 Dr. Sc. Jasmina Okičić, vanr. Prof. ponedjeljak 8-13
15 Dr.sc. Kadrija Hodžić, red. Prof.
16 Dr.sc. Sabina Đonlagić Alibegović, docent ponedjeljak 09-13
17 Dr.sc. Samira Fazlić, docent srijeda 10-12
18 Dr.sc. Amra Nuhanović, docent ponedjeljak i petak 9-12
19 Dr.sc. Amra Babajić, docent utorak i srijeda 10-12
20 Dr. Sc. Alma Muratović, docent ponedjeljak 10-13
21 Dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, docent utorak 10-12, srijeda 10-11, četvrtak 10-12
22 Dr.sc. Edin Osmanbegović, vanr. Prof. utorak i četvrtak 8-10
23 Dr.sc. Izudin Kešetović, red. Prof. srijeda 10-12, četvrtak 12-14
24 Dr.sc. Amra Gadžo, docent četvrtak 8:30-10, utorak 9-11
25 Dr.sc. Ermina Smajlović, vanr. Prof. ponedjeljak 09-12
26 Mr.sc. Mensur Herić, viši ass. srijeda i četvrtak 10-12
27 Mr.sc. Erna Delić, viši ass. utorak 10-12
28 Hidajet Klopić, ass svaki radni dan 9-12
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Dr.sc. Alma Muratović, docent