Konkurs za kratke istraživačke posjete univerzitetima u Velikoj Britaniji


British Scholarship Trust (BST) raspisuje konkurs za kratke istraživačke posjete univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije – magistarske ili doktorske studije

Konkurs za akademsku 2020/21. godinu je za one studente koji žele da provedu od 1 do 3 mjeseca na jednom od univerziteta u Velikoj Britaniji, kako bi unaprijedili svoja istraživanja definisana temom magistarskog ili doktorskog programa.

Detaljna imformacija o stipendijama i  uslovima koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se naći na web adresi BST-a: www.britishscholarshiptrust.org