Obavijest o prijavi ispita za treći septembarski ispitni rok ak. 2022/23. godine


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 18.09.2023. godine

 

OBAVIJEST

 

U SKLADU SA ODLUKOM SENATA UNIVERZITETA U TUZLI O ORGANIZOVANJU TREĆEG SEPTEMBARSKOG ISPITNOG TERMINA U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI NA PRVOM I INTEGRISANOM PRVOM I DRUGOM CIKLUSU STUDIJA, KOJI ĆE SE ORGANIZOVATI U PERIODU OD 25.09.2023. DO 29.09.2023. GODINE, OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA SU OBAVEZNI PRIJAVITI SE ZA POLAGANJE ISPITA PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA DO 23.09.2023. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

STUDENTI PRIJAVLJUJU ISPITE IZ NAJVIŠE ČETIRI NASTAVNA PREDMETA.

 

STUDENTSKA SLUŽBA