Obavijest o upisu primljenih kandidata u prvu godinu I ciklusa studija ak. 2020/21. godine


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

TUZLA, 28.09.2020. GODINE

 

OBAVIJEST

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OBAVIT ĆE SE OD 28.09.2020. GODINE DO 02.10.2020. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

PRIMLJENI KANDIDATI PRI UPISU PRILAŽU:

  1. POPUNJEN UPISNI MATERIJAL (PRIJAVNI LIST, UPISNI LIST, SEMESTRALNI LIST I UPISNICU – INDEKS),
  2. DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE FORMATA ZA INDEKS,
  3. LJEKARSKO UVJERENJE,
  4. DOKAZ O UPLATI PARTICIPACIJE.

OBRASCE UPISNOG MATERIJALA KANDIDATI MOGU NABAVITI U SKRIPTARNICI UNIVERZITETA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, UL. URFETA VEJZAGIĆA BR. 8. TUZLA

 

VANREDNI STUDENTI

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OBAVIT ĆE SE OD 28.09.2020. GODINE DO 02.10.2020. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

PRIMLJENI KANDIDATI PRI UPISU PRILAŽU:

  1. POPUNJEN UPISNI MATERIJAL (PRIJAVNI LIST, UPISNI LIST, SEMESTRALNI LIST I UPISNICU – INDEKS)
  2. DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE FORMATA ZA INDEKS,
  3. LJEKARSKO UVJERENJE,
  4. DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŽUTA UPLATNICA).

OBRASCE UPISNOG MATERIJALA KANDIDATI MOGU NABAVITI U SKRIPTARNICI UNIVERZITETA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, UL. URFETA VEJZAGIĆA BR. 8. TUZLA.

 

                                                                                    STUDENTSKA SLUŽBA