Obavijest o upisu primljenih kandidata u prvu godinu I ciklusa studija ak. 2020/21. godine


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

 TUZLA, 10.07.2020. GODINE

 

OBAVIJEST

 

REDOVNI STUDENTI

(NA BUDŽETU I ONI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU)

 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OBAVIT ĆE SE OD 13.07.2020. GODINE DO 23.07.2020. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

PRIMLJENI KANDIDATI PRI UPISU PRILAŽU:

  1. POPUNJEN UPISNI MATERIJAL (PRIJAVNI LIST, UPISNI LIST, SEMESTRALNI LIST I UPISNICU – INDEKS),
  2. DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE FORMATA ZA INDEKS,
  3. LJEKARSKO UVJERENJE,
  4. DOKAZ O UPLATI PARTICIPACIJE/ŠKOLARINE U TROŠKOVIMA STUDIJA.

OBRASCE UPISNOG MATERIJALA KANDIDATI MOGU NABAVITI U SKRIPTARNICI UNIVERZITETA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, UL. URFETA VEJZAGIĆA BR. 8. TUZLA.

KANDIDATI KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI LICA IZ ČLANA 20. STAV 1. ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA I ČLANA 99. ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODCE S DJECOM, U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI LIČNIM SREDSTVIMA PLAĆAJU 50% UTVRĐENOG IZNOSA PARTICIPACIJE, ODNOSNO ŠKOLARINE, UZ PRILOŽEN ODGOVARAJUĆI DOKAZ.

 

VANREDNI STUDENTI

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OBAVIT ĆE SE OD 13.07.2020. GODINE DO 23.07.2020. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

PRIMLJENI KANDIDATI PRI UPISU PRILAŽU:

  1. POPUNJEN UPISNI MATERIJAL (PRIJAVNI LIST, UPISNI LIST, SEMESTRALNI LIST I UPISNICU – INDEKS)
  2. DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE FORMATA ZA INDEKS,
  3. LJEKARSKO UVJERENJE,
  4. DOKAZ O UPLATI PARTICIPACIJE/ŠKOLARINE U TROŠKOVIMA STUDIJA.

OBRASCE UPISNOG MATERIJALA KANDIDATI MOGU NABAVITI U SKRIPTARNICI UNIVERZITETA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, UL. URFETA VEJZAGIĆA BR. 8. TUZLA.

 

STUDENTSKA SLUŽBA