Obavijest o redovnim obavezama studenata III ciklusa studija


Obavještavaju se kandidati koji su III ciklus studija upisali akademske 2015/16, bilo da su u aktivnostima tekućeg semestra ili njegovoj obnovi (III, II ili I godina), da svoje obaveze prema studentskoj službi (ovjera, upis, prijava ispita, plaćanje i sl.) obave u sedmici od 16. do 20. 4. 2018, kako bi se neposredno nakon toga definisao ispitni rok (dva termina).

Također, tekući semestar (V, odnosno III ili I, za studente u obnovi) traje do 16. 4. 2018. godine, do kada je i rok za okončanje obaveza odbrane projekata ili preostalih radionica (za studente koji obnavljaju I odnosno II godinu).

Za više informacija potrebno je kontaktirati mentore ili potencijalne mentore, s obzirom da su, načelno, direktno ili indirektno involvirani u rad Vijeća za doktorski studij i direktno u rad Naučno-nastavnog vijeća.

Ukoliko neka od informacija izostaje, na dispoziciji je Voditelj III ciklusa studija dr. sc. Emira Kozarević, vanr. prof.