Obavijest o upisu primljenih kandidata na II ciklus studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

TUZLA, 04.11.2019. GODINE

 

OBAVIJEST

 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA DRUGOG CIKLUSA STUDIJA (PRVI PUTA PRVA GODINA – ZIMSKI SEMESTAR) U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 05.11.2019. GODINE DO 08.11.2019. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

STUDENTI SU OBAVEZNI DONIJETI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1. UREDNO POPUNJEN KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL,
  2. 2 SLIKE (ZA INDEKS),
  3. DOKAZ O UPLATI ZA ZIMSKI SEMESTAR (1.204,00 KM) – OBRAZAC UPLATNICE NALAZI SE NA OGLASNOJ PLOČI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA.

                                                                                                STUDENTSKA SLUŽBA